Hoofdcontent

Uitnodiging Sportcafé: Aan de slag met 2e sportakkoord

dinsdag 3 oktober 2023 | 19.30 uur | Maxima's in Leusden
Compassion

Een vernieuwd Leusdens Sport- en Beweegakkoord, een vernieuwde organisatie van de lokale sportondersteuning, een nieuw sport- en beweegseizoen; alle ingrediënten zijn daar om met hernieuwde energie, enthousiasme, kansen en budget aan de slag te gaan!

Hoe bereiken we meer Leusdenaren?
Hoe zorgen we dat nóg meer Leusdenaren gaan sporten en bewegen?
Hoe houden we Leusdenaren in beweging?

Aan de hand van dergelijke vragen willen we op 3 oktober willen we graag met jullie in gesprek. Welke plannen zijn er en welke kunnen we bedenken? Welke ondersteuning is daarbij nodig in termen van kennis, menskracht en budget?

Iedereen die betrokken is bij sport en beweging is welkom, van de sportverenigingen, yogascholen, dansschool en fitnesscentra, zorg- en welzijnspartners zoals de SEL, fysiotherapeuten en gezondheidscentra en de wijk- buurtverenigingen tot het onderwijs! 

Wat je meeneemt zijn je dromen en wensen. Mogelijke ‘hobbels en beren op de weg’ laat je thuis. We gaan met elkaar in constructieve gesprekken op zoek naar mogelijke partners en hulp die nodig is om jouw plan te realiseren.

Meld je aan via Sportcafé: Aan de slag met 2e sportakkoord (leusdeninbeweging.nl)

Programma

19.30 uur: Welkom door burgemeester Bouwmeester
19.40 uur: Verhaal en film van een lokale held: Mark van Hee, docent lichamelijke opvoeding, die van 13 t/m 21 oktober de Muskathlon gaat lopen voor een goed doel in Ghana
19.55 uur: Uitleg van het programma door Lieke Pouwels, lid PSB en oud-bestuurslid van KC Antilopen
20.10 uur: 1e ronde: Samen plannen bedenken en inventariseren aan de hand van 4 thema's:
  1. Ruimte voor bewegen (Kirsten de Klein)
  2. Inclusiviteit en diversiteit (Willemijn Snapper en Mirjam Hagenaar)
  3. Vaardig in bewegen (Jos Koot en Sjoerd Versteeg)
  4. Vitale sportaanbieders (Lieke Pouwels en Roel Brinkman)
  Je kunt ook de informatietafel Loket Clubondersteuning en Sociale Veiligheid bezoeken (Marjolein de Vies en Evelien Wijdeveld).
20.40 uur: Korte terugkoppeling door tafelbegeleiders o.l.v. Henk Zandvliet (voorzitter PSB)
20.45 uur: 2e ronde: Wat hebben anderen bedacht en waarbij wil je aansluiten? 
21.05 uur: Afsluiting door Henk en napraten met een drankje.