Hoofdcontent

Alles over Sjors Sportief

Sport en beweging levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van bewegingsvaardigheden en de gezonde ontwikkeling van kinderen. Gevarieerd bewegen en sporten zorgt ervoor dat kinderen vooruitgang boeken op motorisch, fysiek, mentaal en cognitief terrein, heeft een positief effect op individuele sportprestaties en voorkomt de kans op overgewicht.

Wat is Sjors Sportief?

Met het kennismakingsprogramma Sjors Sportief stimuleren we kinderen actief om deel te nemen aan een of meer van de vele sport- en beweegactiviteiten die er in Leusden zijn. We doen dat door de lokale aanbieders van sportieve activiteiten te ondersteunen bij de promotie van hun sport of beweegactiviteit bij de Leusdense basisschooljeugd.

De sport- en beweegaanbieders publiceren hun kennismakingsactiviteit(en) op deze site, leusdeninbeweging.nl, waarna kinderen zich kunnen aanmelden voor deelname. Dat kan het hele jaar door, maar elk jaar geven we hier extra aandacht aan met het programma Sjors Sportief.

Sjors Sportief is een initiatief van LeusdenFit! in samenwerking met de lokale sportverenigingen en beweegaanbieders. Het is mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van de gemeente Leusden en het Leusdens Sport- en Beweegakkoord.

Sjors Sportief omvat:

 • de verspreiding van een kleurrijk boekje met het kennismakingsaanbod van het lopende schooljaar tot aan de zomervakantie, en

 • een actieve stimulans om het boekje door te nemen door het op een vrolijke manier uit te delen via de basisscholen. Onze buurtsportcoaches bezoeken daarvoor persoonlijk (en in mascottepak..... 😊) alle 14 basisscholen. Zij gaan alle klassen in om het boekje aan alle kinderen te overhandigen. Daarbij laten ze dan ook een filmpje zien dat bij de boekpresentatie hoort.

Kinderen kunnen deze zorgvuldig samengestelde gids thuis met hun ouders doornemen en zich digitaal via deze website, leusdeninbeweging.nl, inschrijven voor een activiteit. Sjors Sportief heeft een kick-off waarop de inschrijvingen starten, zodat iedereen even veel kans heeft om aan de activiteit van zijn of haar voorkeur deel te nemen.

Blader door het Sjors-boekje van schooljaar 2021-2022

De spelregels

 • De inhoud van de activiteit, zoals die in het activiteitenoverzicht staat, is leidend.
 • Aanbieders kunnen een vergoeding vragen voor deelname aan hun activiteit. Inschrijvers kunnen die betalen via iDeal.
 • Tot 4 dagen na inschrijving kan een betaalde inschrijving kosteloos worden geannuleerd. Daarna is dit niet meer mogelijk en heeft de aanbieder recht op deze vergoeding, behalve als een activiteit niet door kan gaan. In gevallen van uitzondering zal altijd met de aanbieder contact worden opgenomen.

Ben jij de ouder/verzorger van (een) kind(eren) op een Leusdense basisschool dat graag wil deelnemen aan Sjors Sportief? Dan heb je niet veel meer informatie nodig; Schrijf je kind(eren) gauw in voor een activiteit!
Indien nodig kun je extra informatie vinden in de handleiding voor bezoekers en de spelregels voor deelnemers.

Ben je directeur of docent van een Leusdense basisschool? Of ben je aanbieder van een sportieve activiteit die je graag onder de aandacht wilt brengen? Lees dan hieronder nog even verder.

 

De bijdrage van de basisscholen

 1. De jaarlijkse verspreiding van de kleurrijke ‘Sjorsboekjes’ op alle basisscholen in Leusden wordt door de buurtsportcoaches op een vrolijke manier verzorgt.
 2. Wij vragen de leerkrachten om de boekjes klassikaal door te bladeren. Dit is essentieel voor het slagen van dit leuke project. Een kwartiertje per klas is voldoende.
 3. De kinderen kunnen het boekje vervolgens thuis met hun ouders doornemen en zich inschrijven voor de activiteiten via Leusdeninbeweging.nl. Aandacht vanuit de school voor de kick-off hiervan wordt zeer gewaardeerd.
 4. Op de omslag van het boekje plaatsen wij graag de tekening van een basisschoolleerling. Misschien wel een leerling van jouw school?
 5. Alle scholen worden elk jaar tijdig over de planning en tekenwedstrijd geïnformeerd.

 

Afspraken met sport- en beweegaanbieders

Looptijd en planning

 1. De looptijd van Sjors Sportief is telkens 1 schooljaar. Dit wijkt af van de overige doelgroepen; daar is de looptijd steeds 1 kalenderjaar.
  De reden hiervan is dat het meten van de effectiviteit van een kennismakingsprogramma dat gerelateerd is aan basisschoolkinderen alleen mogelijk is door het te koppelen aan een schooljaar.
 2. Aanbieders kunnen gedurende het hele schooljaar activiteiten aan de site toevoegen en bepalen zelf wanneer de activiteit plaatsvindt.
 3. Tegen het einde van het ene schooljaar openen we de mogelijkheid om aanbod toe te voegen voor het volgende schooljaar. Indien gewenst kunnen we dan ook de mogelijkheid openen om een zomervakantieprogramma toe te voegen. Hierover beslist de klankbordgroep.
 4. Elk jaar bepaalt de klankbordgroep de verschijningsdatum van het boekje (óf in oktober óf eind februari/begin maart).
 5. Afhankelijk van het publicatiemoment van het boekje kan het zijn dat we op een tweede moment in het schooljaar ook nog een flyer uitbrengen om de kids en hun ouders nog eens aan te moedigen om op deze site online het aanbod te bekijken.

Over alle data, planningen, deadlines en overige afspraken worden de aanbieders tijdig geïnformeerd.

Voorbereiding boekje Sjors Sportief

 1. De deelnemende sport- of beweegaanbieder zorgt ervoor dat diens aanbod vóór de deadline op Leusdeninbeweging.nl is gepubliceerd. De aanbieder krijgt een conceptversie van de vermelding in het kennismakingsboekje per mail ter controle toegestuurd. Eventuele wijzigingen of correcties kunnen tot de in die mail aangegeven datum worden doorgeven. Na de deadline gaat alles naar de drukker en zijn er geen wijzigingen meer mogelijk in het boekje.
 2. Het door de aanbieder gebruikte beeldmateriaal is rechtenvrij óf (de ouders/verzorgers van) de personen op de afbeelding hebben toestemming gegeven om deze te gebruiken voor de website, dan wel te plaatsen in iedere uitgave die gekoppeld is aan de door toegevoegde activiteit. Eventuele gevolgen door het niet nakomen van dit kader zijn voor de aanbieder.
 3. De boekjes worden in de week voor de start van de inschrijvingen uitgedeeld. Aanbieders kunnen de digitale versie vanaf het moment van uitdelen altijd downloaden via deze website, leusdeninbeweging.nl.

Verder gelden voor het Sjors Sportief-aanbod dezelfde spelregels als voor ander aanbod. Je vindt ze in de Algemene voorwaarden.