Hoofdcontent

Gemeente Leusden

De gemeente Leusden zorgt voor beleid, regelgeving en de beschikbaarheid van financiële middelen. De gemeente is bovendien de partner voor accommodatie en voorzieningen.

Procesregisseur Sport & Bewegen

Evelien Wijdeveld is de procesregisseur Sport & Bewegen van de gemeente Leusden. Zij zorgt ervoor dat de verschillende partijen binnen het domein van sporten en bewegen optimaal kunnen samenwerken en dat er afstemming plaatsvindt met de domeinen zorg, onderwijs, gezondheid.

Evelien zorgt voor een samenhangend lokaal plan dat het Leusdens Sport- en Beweegakkoord verbindt met het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en dat voorwaardelijk is voor financiering vanuit het Rijk (Brede Specifieke Uitkering voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis).
Evelien is de intermediair tussen de gemeente en buurtsportcoaches. In samenspraak met de buurtsportcoaches zorgt Evelien voor een optimale inzet van hun tijd, aansluitend bij de individuele interesse en kwaliteiten én bij de opdrachtformulering vanuit de gemeente.

Communicatie sociaal domein en sport

Het samenwerkingsverband Leusden in Beweging beschikt over professionele communicatieondersteuning. Anki Rooseboom-van de Lagemaat adviseert en ondersteunt het Platform Sport & Bewegen, de gemeente Leusden en de buurtsportcoaches (onder meer bij Sjors Sportief en Max Vitaal). Zo draagt zij bij aan de verbinding van de sport- en beweegsector, onderling en met anderen. Anki is onder meer verantwoordelijk voor de nieuwsbrief, het beheer van de webpagina's van deze site en onze social media-accounts en de publicatie van nieuws in de LeusderKrant.

Evelien Wijdeveld

Evelien Wijdeveld

procesregisseur Sport & Bewegen

Stuur Evelien een e-mail

of neem telefonisch contact op via 033 496 16 55

Evelien is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag

Anki Rooseboom-van de Lagemaat

communicatie sociaal domein en sport

Stuur Anki een e-mail

Anki's werkdagen zijn maandag hele dag, dinsdag en donderdag tot 14.30 uur, vrijdag tot 12.30 uur