Hoofdcontent

Alles over Max Vitaal

Sport en beweging is nodig om fit te blijven, ook op oudere leeftijd. Voldoende bewegen draagt bij aan een goede conditie en helpt senioren om zich lichamelijk en mentaal beter te voelen. Het aantal senioren in Nederland neemt sterk toe, ook in de gemeente Leusden. Ouderen die wekelijks voldoende bewegen blijven langer zelfstandig en zelfredzaam. Zij houden hun spieren en uithoudingsvermogen op peil en verkleinen de kans op botbreuken en lichamelijke beperkingen. 

Wat is Max Vitaal?

Max Vitaal is een sportstimuleringsprogramma dat zich specifiek richt op senioren van 60 t/m 75 jaar. Max Vitaal laat hen op een toegankelijke manier kennismaken met het complete sport- en beweegaanbod bij hen in de buurt. Met als belangrijkste doel: hen aanmoedigen om fit en actief te blijven.

We doen dat door lokale aanbieders van sportieve activiteiten te ondersteunen bij de promotie van hun sport of beweegactiviteit bij senioren. De sport- en beweegaanbieders publiceren hun kennismakingsactiviteit(en) op deze site, leusdeninbeweging.nl, waarna Leusdense senioren zich kunnen aanmelden voor deelname. Dat kan het hele jaar door, maar elk jaar geven we hier extra aandacht aan met het boekje Max Vitaal. Een ander belangrijk onderdeel van het programma is de jaarlijkse fitheidstest waar senioren vrijwillig en gratis aan deel kunnen nemen.

Max Vitaal is een product van Cultuur- en Sportstimulering Nederland en in Leusden een initiatief van de buurtsportcoaches in samenwerking met de lokale sportverenigingen en beweegaanbieders. De realisatie wordt mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van de gemeente Leusden en het Leusdens Sport- en Beweegakkoord.

Max Vitaal omvat:

 • de verspreiding van een overzichtelijk boekje met daarin het bij senioren passend sport- en beweegaanbod. Het boekje wordt onder meer door de gemeente Leusden verspreid aan alle inwoners die in deze leeftijdscategorie vallen.

 • Bovendien wordt onder begeleiding van een fysiotherapeut een fitheidstest georganiseerd waar senioren gratis aan deel kunnen nemen. De fitheidstest wordt afgesloten met een gericht sport- en beweegadvies. Deelnemers kunnen zich daar dan - via Leusdeninbeweging.nl - ter plekke voor aanmelden.

De spelregels voor deelnemers:

 • De inhoud van de activiteit, zoals die in het activiteitenoverzicht staat, is leidend.
 • Aanbieders kunnen een vergoeding vragen voor deelname aan hun activiteit. Inschrijvers kunnen die betalen via iDeal.
 • Tot 4 dagen na inschrijving kan een betaalde inschrijving kosteloos worden geannuleerd. Daarna is dit niet meer mogelijk en heeft de aanbieder recht op deze vergoeding, behalve als een activiteit niet door kan gaan. In gevallen van uitzondering zal altijd met de aanbieder contact worden opgenomen.

Bent u inwoner van Leusden, Achterveld of Stoutenburg en wilt u deelnemen aan een Max Vitaal-activiteit? Dan heeft u niet veel meer informatie nodig; Schrijf gauw in voor een activiteit! Indien nodig kunt u extra informatie vinden in de handleiding voor bezoekers.

Bekijk een voorbeeld van een Max Vitaal-boekje

 

Ben jij de aanbieder van een sportieve activiteit die je graag bij senioren onder de aandacht wilt brengen? Lees dan hieronder nog even verder!

 

De bijdrage van de sport- en beweegaanbieders

Looptijd en planning

 1. Max Vitaal start met een fitheidstest en loopt t/m het einde van de zomervakantie. De reden hiervan is dat voor de meeste sport- en beweegaanbieders het activiteitenaanbod per schooljaar wordt vastgesteld.
 2. Aanbieders kunnen gedurende het hele jaar activiteiten aan de site toevoegen en bepalen zelf wanneer de activiteit plaatsvindt.
 3. Rond de zomer van het ene jaar openen we de mogelijkheid om aanbod toe te voegen voor het volgende (school)jaar en zomervakantie. Dat aanbod wordt opgenomen in het Max Vitaal-boekje (zie ook de planning onderaan deze pagina).
 4. Elk jaar bepaalt de klankbordgroep de verschijningsdatum van het volgende boekje. Ook besluit de klankbordgroep of er later in het schooljaar nog een flyer wordt uitgebracht om de Leusdense senioren nog eens aan te moedigen om zich aan te melden voor een activiteit.

De planning van seizoen 2022-2023

 • 14 februari 2023: Deadline voor sport- en beweegaanbieders om aanbod t.b.v. het Max Vitaal-boekje aan Leusdeninbeweging.nl toe te voegen.
  In het boekje wordt opgenomen: Alle activiteiten onder 'Senioren' én alle activiteiten onder 'Aangepast sporten' in de leeftijdscategorieën 56 t/m 65 en 66 t/m 75 jaar
  > die op 14 februari 2023 op Leusdeninbeweging.nl staan
  > en die plaatsvinden vanaf 15 maart t/m december 2023.
 • 15-25 februari 2023: Controle door sport- en beweegaanbieders van de eigen pagina's in het boekje.
 • 15 maart 2023: De boekjes worden door de gemeente Leusden per post verstuurd aan alle senioren in Leusden, Achterveld en Stoutenburg. In een begeleidende brief van de wethouder Sport worden zij uitgenodigd zich aan te melden voor de fittest. Bovendien komt het boekje bij Lariks, ouderenorganisaties en zorgverleners te liggen. Mensen kunnen zich direct na ontvangst van het boekje inschrijven op de fitheidstest en/of een activiteit.
 • 25 maart 2023: Onder begeleiding van een fysiotherapeut kan worden deelgenomen aan een fitheidstest in De Korf. Deelnemers krijgen op basis daarvan een passend sport- en beweegadvies en hebben de mogelijkheid om zich ter plekke direct in te schrijven voor een activiteit.
 • mei/juni 2023: Op een nader te bepalen manier wordt het kennismakingsprogramma nogmaals onder de aandacht gebracht.

Hulp nodig bij het invoeren van activiteiten? Lees de handleiding voor aanbieders. Kom je er niet uit? Neem dan contact met ons op.

Overige afspraken

 1. De deelnemende sport- of beweegaanbieder zorgt ervoor dat diens aanbod vóór de deadline op Leusdeninbeweging.nl is gepubliceerd. De aanbieder krijgt een conceptversie van de vermelding in het kennismakingsboekje per mail ter controle toegestuurd. Eventuele wijzigingen of correcties kunnen tot de in die mail aangegeven datum worden doorgeven. Na de deadline gaat alles naar de drukker en zijn er geen wijzigingen meer mogelijk in het boekje.
 2. Het door de aanbieder gebruikte beeldmateriaal is rechtenvrij óf de personen op de afbeelding hebben toestemming gegeven om deze te gebruiken voor de website, dan wel te plaatsen in iedere uitgave die gekoppeld is aan de door toegevoegde activiteit. Eventuele gevolgen door het niet nakomen van dit kader zijn voor de aanbieder.
 3. De boekjes worden in de week voor de start van de inschrijvingen voor de fitheidstest verspreid. Aanbieders kunnen de digitale versie vanaf het moment van uitdelen altijd downloaden via deze website, leusdeninbeweging.nl.

Verder gelden voor het Max Vitaal-aanbod dezelfde spelregels als voor ander aanbod. Je vindt ze in de Algemene voorwaarden.