Hoofdcontent

Platform Sport & Bewegen

De leden van het Platform Sport & Bewegen (PSB) stimuleren de uitvoering van het Leusdens Sport- en Beweegakkoord en zijn verantwoordelijk voor de besteding van het uitvoeringsbudget. Het PSB zorgt voor het in beweging brengen en houden van de activiteiten uit het akkoord en het bewaken van de voortgang. Het PSB beoordeelt en accordeert uitvoeringsplannen en aanvragen voor financiële ondersteuning. Maar vooral wil het PSB alle betrokken uitvoerders van het akkoord verbinden, stimuleren en enthousiasmeren en de structurele samenwerking tussen alle betrokkenen versterken en borgen.

Het Platform Sport & Bewegen bestaat uit een aantal vrijwilligers die deelnemen op persoonlijke titel. Samen brengen zij het brede scala aan expertise mee dat van belang is voor de uitvoering van het sportakkoord. De PSB-leden zijn onafhankelijk; niemand zit in het PSB namens een specifieke vereniging of organisatie. Samen vertegenwoordigen zij alle groepen en organisaties op het gebied van sport, zorg, sociaal domein en onderwijs.

 

  Kirsten de Klein      

Henk Zandvliet

voorzitter

portefeuille: fondsenwerving

 

Kirsten de Klein

communicatie

portefeuille: NOC-NSF / Platform lokale sportraden

 

Jos Koot

secretaris

portefeuille: onderwijs

 

 

 

 


 

 

 

 

Lieke Pouwels

portefeuille: POS en verenigingscontact

 

Willemijn Snapper

penningmeester

portefeuille: SPUK-GALA en zorg

 

 

 

 

 

Financiering aanvragen

Voor de uitvoering van het Leusdens Sport- en Beweegakkoord wordt door de Rijksoverheid jaarlijks budget beschikbaar gesteld. Het Platform Sport & Bewegen heeft de verantwoordelijkheid om te bepalen aan welke activiteiten dit bedrag wordt besteed. Ga je met jouw plan een bijdrage leveren aan de ambities uit het akkoord? Dan kun je een aanvraag indienen voor financiële steun.

Financiering aanvragen

Leusdens Sport- en Beweegakkoord

We pakken het samen op!

Leusdense sport- en beweegaanbieders en individuele initiatiefnemers kunnen bij terecht bij het Platform Sport & Bewegen voor advies en ondersteuning bij het uitwerken van ideeën, het opstellen van uitvoeringsplannen en het indienen van financieringsaanvragen. Heb jij een idee dat bijdraagt aan de versterking van het Leusdense sport- en beweegaanbod? Zoek je eens samenwerkingspartner of heb je advies of ondersteuning nodig bij de uitwerking van je plan of bij de voorbereiding van je budgetaanvraag?

Stuur een e-mail aan het Platform Sport & Bewegen