Hoofdcontent

Clubloket Leusden

Clubloket Leusden is de verzamelplaats voor alle ondersteuningsvragen van sportaanbieders in Leusden. Van trajectbegeleiding bij de ontwikkeling van strategisch beleid tot het opzetten van trainingsaanbod of clubkadercoaching. Het loket is bedoeld om de wirwar aan ondersteuningsmogelijkheden voor de sportaanbieder te versimpelen. Buurtsportcoaches Marjolein, Roel en Theo bemannen vanaf het seizoen 2023/2024 Clubloket Leusden. Als we zelf de expertise hebben pakken we sommige hulpvragen zelf met jullie op. Voor andere vragen werken we samen met ondersteuningsmiddelen vanuit NOC*NSF, het Platform Ondernemende Sport (POS), de sportbonden en de gemeente Leusden.

Heb je als sportaanbieder een vraag of wil je verkennen wat wij voor jullie kunnen betekenen? Neem dan contact op met Marjolein (Marjoleinbsc@gmail.com / 06-28946024) of Roel (r.brinkman@lariks-leusden / 06-30649884).

Portal NOC*NSF

Om de ondersteuningsmogelijkheden toegankelijker te maken voor sportaanbieders heeft NOC*NSF een portal ontwikkeld. Hierin kan ook Clubloket Leusden direct ondersteuningsmiddelen aanvragen, de zogenaamde services. Denk aan scheidsrechterstrainingen of trainersopleidingen vanuit de bond, pedagogische opleiding vanuit de Academie voor Sportkader, Bestuurscoaching door experts uit Sport Professionals Netwerk (SPN) of een curus Maatschappelijk ondernemen vanuit het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS). Dit is een greep uit alle aanbiers van ondersteunende trainingen, cursussen en begeleiding. Ga in gesprek met het Clubloket Leusden om te kijken of hier voor jullie interessante services bij zitten!

Sportcafés

Naast de individuele ondersteuning voor sportaanbieders brengen we sportaanbieders zoveel mogelijk met elkaar in verbinding. Door bijvoorbeeld cursussen en intervisie te organiseren, maar ook de Sportcafés Leusden in Beweging bieden een mooie kans voor sportaanbieders om succesverhalen te delen en te leren van elkaar. Daarnaast zijn er naast een plenair deel met interessante sprekers ook altijd 3 themasessies op het programma. Heb je ideeën voor de sessies of wil je tijdens het volgende Sportcafé graag een keer een succesverhaal van jullie organisatie delen? Laat het ons weten!

Sociaal pedagogisch sportklimaat

In Leusden streven we naar een sociaal veilige en pedagogisch verantwoorde sportomgeving voor iedereen. Daarvoor zetten we vanuit het Clubloket in op de '4 V's' campagne en komen er uren beschikbaar voor de buurtsportcoaches om in de vereniging trainersbegeleiding op te zetten in de rol van clubkadercoach.

        De 4 V's voor veiligheid

Landelijke wordt er vanuit het Sportakkoord II flink ingezet op het versterken van de sociale veiligheid in de georganiseerde sport. We sluiten ons lokaal aan bij de landelijke campagne 'De 4 V's voor veiligheid'. Daarin staan vier basisvoorwaarden voor een veilige sportaanbieder: 1) Verenigingsbrede gedragscode, 2) Vertrouwenscontactpersoon (VCP) op de club, 3) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers en 4) Vakkundig geschoolde trainger-coaches. Om als aanbieder te gaan voldoen aan die basisvoorwaarden zijn op ieder onderwerp gratis ondersteuningsmogelijkheden en regelingen.

        Clubkadercoach

De clubkadercoach gaat minimaal één seizoen aan de slag om trainersbegeleiding op te zetten in de vereniging. Zo willen we zorgen voor pedagogisch en didactisch bekwame trainers voor ieder jeugdteam. Daarmee speelt trainersbegeleiding een sleutelrol in de realisatie van vitale sportclubs waar een positieve sportcultuur aanwezig is en sportplezier voorop staat. Op dit moment lopen er in de gemeente al clubkadercoaches rond op verschillende verenigingen. Benieuwd naar de ervaringen en wat een clubkadercoach voor jullie vereniging kan betekenen? Vraag het ons!

Kennismaken

In 2024 maken de buurtsportcoaches een ronde langs sportverenigingen om zoveel mogelijk sportaanbieders persoonlijk kennis te maken. We vertellen graag persoonlijk over de middelen die beschikbaar zijn en op welke manier we aan kunnen sluiten. Aan de andere kant horen we graag hoe jullie ervoor staan. Dat kunnen de knelpunten zijn, bijvoorbeeld rond vrijwilligers of ledenwerving, maar dat zijn ook zeker de succesverhalen die we misschien wel een mooi podium kunnen geven. Hiervoor sluiten we graag aan bij een bestuursvergadering of spreken we apart een keer af om met (een delegatie van) het bestuur en/of vrijwilligers kennis te maken. We benaderen sportaanbieders ook zelf, maar we horen het graag als jullie op korte termijn al behoefte hebben aan een kennismaking.