Hoofdcontent

Vitaliteit van Leusden

De bronnen voor de cijfers op deze pagina zijn: GGD Atlas, GGD monitor, Kenniscentrum Sport en Bewegen (okt 2022) en waarstaatjegemeente.nl. De meest opvallende cijfers zijn hier uitgelicht.

download infographic Panelonderzoek Bewegen en Sport in Leusden

Sport en beweging

Ca. 32% van de inwoners van Leusden is lid van een sportvereniging (landelijk 25%), 29% bezoekt regelmatig een fitnesscentrum (landelijk 26%) en 50% van de inwoners sport en beweegt in de openbare ruimte.

Jeugd en jongeren

Ca. 27,6% van onze inwoners is jonger dan 25 jaar (9,1% basisschoolleeftijd en 6,3% voortgezet onderwijs). Ca. 48% van deze jongeren beweegt minder dan de landelijke beweegrichtlijn van 5 uur per week. Van de jeugd van 10 - 11 jaar gaat 2/3 lopend of fietsend naar school en 93% sport wekelijks.

Jongeren in de leeftijd van 13 – 17 jaar sporten 79% wekelijks bij een vereniging of sportclub (hoger dan regio) en 88% is wekelijks actief in de vrije tijd. Van de jongeren is 74% lid van een sportvereniging. 93% van de jongeren fietst of loopt elke dag naar school of stage.

Volwassenen en senioren

Ruim de helft van onze volwassen inwoners voldoet aan de beweegrichtlijn (landelijk 54%). Het aantal senioren (55+) in de gemeente Leusden zal naar verwachting stijgen van 22% nu naar 31% in 2035.

Van de 65+ inwoners ervaart 74% de eigen gezondheid als (zeer) goed, maar 7,5% voelt zich ernstig beperkt vanwege problemen met de gezondheid. Van de inwoners 65+ doet 41% minimaal wekelijks aan sport en daarmee voldoen zij aan de beweegrichtlijn (landelijk 38%).

Fysieke gezondheid

Voeding en gewicht

 • Van de Leusdense 18 – 64 jarigen heeft 42% overgewicht (gelijk aan regio), bij de 65+ inwoners is dit 52% (regionaal 55%).

Gebruik van middelen

 • Door slechts 1% van onze aanstaande moeders wordt tijdens de zwangerschap gerookt. Van de 10-11 jarigen wordt 26% aan rook blootgesteld.
 • Van de Leusdense jongeren heeft 25% in de afgelopen maand alcohol gedronken. Het drinken van alcohol wordt door 44% van de ouders niet afgekeurd.
 • Door 35% van de 10-11 jarigen wordt dagelijks 2 uur of meer achter een beeldscherm doorgebracht, bij 44% van de 13-17 jarigen is dat 3 uur of meer. Voor 64% van de 10-11 jarigen gelden thuis regels over beeldschermgebruik (71% in de regio).

Mentale gezondheid

Jeugd en jongeren

De toenemende druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen is een relatief nieuw gezondheidsvraagstuk. Toenemende prestatiedruk, sociale verwachtingen, groeiende kansenongelijkheid en de coronacrisis zijn belangrijke uitdagingen. Jongeren ervaren hierdoor toenemende stress en hebben meer risico op mentale problemen, zoals depressieve klachten, angst, eenzaamheid en slaapproblemen (Bron: GGD Atlas). Een ongunstig mentaal welbevinden kan samengaan met een verhoogd middelengebruik.

Uit onderzoek van de GGD blijkt dat respectievelijk 96% van de 10-11 jarigen en 83% van de 13-17 jarigen zich gelukkig voelt. Ook is 83% van de jongeren van 13-17 jaar meestal gelukkig. In Leusden voelt dus 1 op de 6 jongeren zich minder gelukkig en gezond.

Verder weten we het volgende

 • 24% van de jongeren heeft (lichte tot ernstige) psychische klachten (gelijk aan regio).
 • 16% voelt zich matig tot ernstig eenzaam (lager dan regio, wel gestegen).
 • 29% van de jongeren voelt zich (zeer) vaak gestrest door school of huiswerk.
 • 42% voelt zich (zeer) vaak gestrest, maar ervaren veel sociale steun, thuis en op school.
 • 91% van de jongeren geeft aan dat zij bij iemand terecht kunnen met een probleem (hoger dan regio).
 • Kinderen in het basisonderwijs geven aan dat zij het belangrijk vinden om aandacht te geven aan pesten op school.

Volwassenen en senioren

 • 65% van de 18-64 jarigen is (bijna) elke dag gelukkig, bij de 65+ is dit zelfs 76%.
 • 93% van de 18-64 jarigen heeft een sociaal netwerk, bij 65+ is dit 92%.
 • Toch ervaart 20% van de 18-64 jarigen (heel) veel stress, waarbij met name de 18-25 jarigen oververtegenwoordigd zijn (44%).