Hoofdcontent

Leusdens Sport- en Beweegakkoord

Sport geeft plezier, sport verenigt. Bewegen en sport kunnen bijdragen aan een gezonde bevolking en aan een samenleving die zich één voelt.

Leusden, een sportieve gemeente

De gemeente Leusden biedt haar ca. 30.000 inwoners een uitstekende basis voor een gezond en sportief leven. Naast een rijk verenigingsleven heeft Leusden in haar omgeving veel groen en een mooie openbare ruimte die uitnodigt tot sport en bewegen.

Maar ook in Leusden hebben we te maken met maatschappelijke veranderingen, zoals individualisering, terugloop van vrijwilligers, een terugtredende overheid, demografische ontwikkelingen (vergrijzing en ontgroening) en beweegarmoede. Bovendien is sporten en bewegen nog niet voor iedereen vanzelfsprekend; specifieke groepen Leusdenaren moeten actiever worden betrokken en ondersteund.

Er kan meer en het kan beter

Ook in Leusden hebben we te maken met maatschappelijke veranderingen, zoals individualisering, terugloop van vrijwilligers, een terugtredende overheid, demografische ontwikkelingen (vergrijzing en ontgroening) en beweegarmoede. Bovendien is sporten en bewegen nog niet voor iedereen vanzelfsprekend; specifieke groepen Leusdenaren moeten actiever worden betrokken en ondersteund. En het is belangrijk dat we onze jongste Leusdenaren al op de basisschool vertrouwd maken met bewegen en sport en onze jongeren stimuleren om in beweging te blijven.

Kortom, we kunnen er alerter op zijn dat iedereen bij sport betrokken wordt. We kunnen onze infrastructuur nog aantrekkelijker en toegankelijker maken om te bewegen, ook in het dagelijks leven. We kunnen de gezondheid van Leusdenaren bevorderen met sport en hen meer bij elkaar brengen door middel van verenigingsleven.

Een gezamenlijke uitdaging

De Leusdense sport- en beweegaanbieders, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen en gemeente willen sport en beweging voor zoveel mogelijk Leusdenaren bereikbaar maken en hen actief stimuleren gebruik te maken van die mogelijkheden. Hun ambities zijn vastgelegd in het 2e Leusdens Sport- en Beweegakkoord voor de periode 2023-2026:

download Leusdens Sport- en Beweegakkoord 2023-2026

Zo willen wij bereiken dat iedereen nu en in de toekomst met plezier kan sporten en bewegen in onze gemeente. Een leven lang in beweging voor en door zoveel mogelijk Leusdenaren.

Dit 2e akkoord is een herijking van het 1e lokale akkoord, dat in 2019 werd opgezet en waar ca. 40 partners zich aan committeerden. Gezamenlijk droegen zij in 2020-2023 bij aan de realisatie van de speerpunten. Daarmee is een sterke basis gelegd om op door te bouwen. Met aangescherpte ambities en bijgewerkte speerpunten gaan we nu verder op de ingeslagen weg.

Wil je het 1e akkoord nog even nalezen? download Leusdens Sport- en Beweegakkoord 2020-2023

 

Samen brengen we Leusdenaren nog meer in beweging.
Samen bouwen we aan een nog krachtiger Leusden!