Hoofdcontent

Leusden in Beweging

Leusden in Beweging is een samenwerkingsverband van 3 partners die ieder een eigen, cruciale rol vervullen en samen de 4e partner - de lokale sport- en beweegsector – omringen, verbinden en ondersteunen. Met als gezamenlijk doel: Leusdenaren in beweging brengen en houden. Deze simpele en efficiënte sportorganisatie, waarbij alle partijen maximaal in hun kracht staan, is het resultaat van de ervaringen die zijn opgedaan in de 1e periode van het Leusdens Sport- en Beweegakkoord.

Alle partners ontmoeten elkaar en delen hun kennis en ervaring tijdens de Sportnetwerkborrel en Sportcafés. De buurtsportcoaches, het Platform Sport & Bewegen en de procesregisseur Sport & Bewegen hebben nauw contact en regulier overleg. Alle partijen in het samenwerkingsverband kunnen gebruik maken van professionele communicatieondersteuning.

Samenwerkingsverband Leusden in Beweging