Hoofdcontent

Partners, sponsoren en facilitator

Het platform Leusdeninbeweging.nl is in 2020 gerealiseerd in samenwerking met:

Het platform is mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van de gemeente Leusden, budget uit het Leusdens Sport- & Beweegakkoord en de bijdragen van een aantal lokale sponsoren.

Partners

Sport- en beweegaanbieders van Leusden en Achterveld zijn samen verantwoordelijk voor het succes van het platform. Als partners van Leusden in Beweging:

  • maken zij intensief gebruik van het platform en stimuleren anderen dat ook te doen;
  • zorgen zij voor aantrekkelijk aanbod en laten inschrijvingen voor activiteiten via het platform lopen;
  • dragen zij actief bij aan de bekendheid van het platform bij de inwoners van de gemeente Leusden door promotie via hun eigen communicatiekanalen (eigen website, nieuwsbrief, social media).

Facilitator

Het samenwerkingsverband Leusden in Beweging financiert en faciliteert de hosting en het contentbeheer van het online platform Leusdeninbeweging.nl en de kennismakingsprogramma's Sjors Sportief en Max Vitaal.

Lokale sponsoren

  • Het logo, de kleurstelling en verschillende huisstijldragers van Leusden in Beweging en deze website zijn ontworpen door Joyce Walrave van Romotion uit Leusden.

  • De communicatie rondom Leusden in Beweging en de realisatie en het contentbeheer van deze website is t/m 2023 verzorgd door Marjan Schaapman Communicatie uit Leusden.