Hoofdcontent

Herijking Sport- en Beweegakkoord afgerond

Nieuwe bezetting Platform Sport & Bewegen en borging communicatieondersteuning sport
overdracht Platform Sport & Bewegen

Tijdens de netwerkborrel op woensdag 14 juni bij LTV Leusden, werden de partners van het Sportnetwerk van Leusden en Achterveld uitgenodigd zich met een handtekening te scharen achter het 2e Leusdens Sport- en Beweegakkoord. Dit akkoord is een herijking van het 1e akkoord, waarmee een sterke basis gelegd om op door te bouwen. Het gezamenlijk doel van de Leusdense sport- en beweegaanbieders, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen en gemeente is om sport en beweging voor zoveel mogelijk Leusdenaren bereikbaar te maken en hen actief te stimuleren gebruik te maken van de mogelijkheden die daarvoor zijn! Met aangescherpte ambities en bijgewerkte speerpunten gaan we verder op de sinds 2020 ingeslagen weg.

Lees meer >> Leusdens Sport- en Beweegakkoord

Sluit je aan?!

Wil jij ook laten weten dat je je met jouw vereniging of organisatie aan dit akkoord committeert?

Stuur een e-mail aan het Platform Sport & Bewegen

We voegen jouw naam en/of het logo van jouw club dan toe aan het akkoord!

Nieuwe bezetting Platform Sport & Bewegen

Het Platform Sport & Bewegen (PSB) stimuleert de uitvoering van het Leusdens Sport- en Beweegakkoord en de leden zijn verantwoordelijk voor de besteding van het uitvoeringsbudget. Met het vernieuwde akkoord heeft het PSB ook een nieuwe bezetting gekregen. Tijdens de netwerkborrel bedankte wethouder Wim Vos de vrijwilligers To Schoenmakers, Daan van Westen, Peter Barendse en Marjan Schaapman voor hun enthousiaste en energieke inzet in de afgelopen jaren en werd de nieuw ploeg welkom geheten.

Lees meer >> Platform Sport & Bewegen

Borging communicatieondersteuning voor de sport

Sinds 2020 is de communicatie voor en door het Sportnetwerk Leusden professioneel opgezet en verzorgd door Marjan Schaapman. Daarbij doelen we op het online platform www.leusdeninbeweging.nl, de maandelijkse nieuwsbrief, de publiciteit rondom de netwerkborrels en Sportcafés, Sjors Sportief, Max Vitaal en andere activiteiten vanuit Leusden in Beweging. Zij deed dat in de rol van vrijwilliger.

In gesprekken tussen het PSB en de gemeente Leusden is duidelijk geworden dat de structurele aard en hoeveelheid van dit werk het vrijwilligersniveau is ontstegen en om de inzet van een professionele, betaalde kracht vraagt. De gemeente heeft hier gehoor aan gegeven en met ingang van 1 september voor 8 uur per week een communicatiemedewerker Sport en Bewegen aangesteld die Marjan's activiteiten gaat overnemen. Na 1 september zal zij zichzelf voorstellen in de nieuwsbrief van het Sportnetwerk Leusden.