Hoofdcontent

Eerste vernieuwde Sportcafé geslaagd!

Mooie ontmoetingen sportnetwerk
Bezoekers Sportcafé in beweging

Het vernieuwde sportcafé op 29 februari was een succes! Met maar liefst 46 bezoekers was het een gezellige, drukke boel in basisschool De Bongerd. Naast trouwe bezoekers, ook veel nieuwe gezichten zoals wijkverenigingen, nieuwe sportverenigingen, Platform Ondernemende Sportaanbieders, en Framerunners (passend sporten). Hierdoor zijn er er weer mooie nieuwe contacten ontstaan.

 

De Bongerd bood met haar mooie Atria een uitstekend accommodatie voor het Sportcafé. Met Carl Verheijen als avondvoorzitter liepen we geboeid en soepeltjes door het programma. Interessant was om te horen hoe De Bongerd extra aandacht besteedt aan gezonde voeding en bewegen op school. Sandra Wassink van VOILA gaf een demonstratie dynamische schooldag en kreeg de hele zaal aan het bewegen én rekenen! Ook vertelde Carl vanuit de Beweegalliantie over het belang van bewegen voor kinderen tussen de 6-12 jaar: in deze leeftijd wordt de basis gelegd voor sporten en bewegen in de toekomst.

 

De 3 inspiratiesessies vlogen om. De gemeente had het over de pijlers van het beleidskader Thuis in Leusden 2023-2027. Hier ging het vooral over het hebben van een sociaal netwerk en de rol van de sportverenigingen/-aanbieders en de wijkverenigingen. Ook werden er contacten gelegd tussen wijkverenigingen en sportaanbieders om iets gezamenlijks in de wijk te doen.

De Green Giants en buurtsportcoaches hadden samen de inspiratiesessie ledenwerving & ledenbehoud en de samenwerking met de scholen verzorgd. Nieuwe ideeën en tips werden gedeeld.

Het Platform Sport & Bewegen zette een succesvolle aanvraag in het zonnetje: de Beweegtuin in Achterveld. Tips & tricks werden gedeeld over hoe zij naast de bijdrage vanuit het Leusdense Sport- en Beweegakkoord ook nog eens ruim een ton aan fondsen hadden geworven. Én over hoe zij de programmering van de Beweegtuin samen met sportaanbieders vorm gaan geven.

 

We kijken terug op een gezellig en vruchtbaar Sportcafé Leusden in Beweging. Het volgende Sportcafé vindt plaats op maandag 3 juni bij SV Achterveld. Meld je alvast aan!!

Inspiratiesessie ledenwerving en ledenbehoud