Hoofdcontent

Steun beschikbaar voor sport en bewegen

Leusden in Beweging

De gemeente Leusden ontvangt geld van het Rijk om het Sport- en Beweegakkoord uit te voeren. De komende 3 jaar ontvangt de gemeente € 16.500,- per jaar. Ook is er vanwege corona nog een flink bedrag blijven staan, dat dit jaar nog kan worden besteed. Met dit geld wil de gemeente samen met sport- en beweegaanbieders, onderwijs, welzijnsorganisaties, zorg en wijkverenigingen meer inwoners stimuleren te sporten en te bewegen.

 

Wethouder Marleen Treep van sociaal domein: “Het Sport- en Beweegakkoord geeft inspiratie aan iedereen die aan de slag wil met sport en beweging in de gemeente Leusden. We hebben in de afgelopen jaar al veel moois neergezet, de komende jaren gaan we elkaar nog meer aanvullen, versterken en samen optrekken.” Wethouder Wim Vos van sportzaken vult aan: “Iedereen kan een aanvraag doen en bijdragen aan gezonde inwoners en een samenleving die zich één voelt. Leusden is in beweging… en Leusden blijft in beweging!”.

 

Financiële steun aanvragen
Initiatiefnemers uit Achterveld, Leusden en Stoutenburg met een goed plan, variërend van concrete beweegactiviteiten tot het aanbrengen van voorzieningen in de buitenruimte, kunnen financiële steun aanvragen bij het Platform Sport & Bewegen (PSB). Dit platform maakt deel uit van het samenwerkingsverband ‘Leusden in Beweging’, een netwerk dat Leusdenaren in beweging wil brengen en houden. Het PSB toetst de aanvragen aan de doelen van het Sport- en Beweegakkoord 2023-2026. 
Iedereen kan een aanvraag indienen via www.leusdeninbeweging.nl/leusdens-sport-en-beweegakkoord/financiering-aanvragen.

 

Leusden in beweging
Sinds juli is er een nieuw Leusdens Sport- en Beweegakkoord. Het akkoord is gebaseerd op het tweede Nationale Sportakkoord ‘Samenwerken om de kracht van sport en beweging beter te benutten’. Hierin beloven de sport- en beweegaanbieders, onderwijs, gezondheidszorg, wijkverenigingen, welzijn, de buurtsportcoaches én de gemeente om samen te werken om meer mensen in beweging te krijgen. Leusden borduurt voort op de ervaringen die zijn opgedaan met het eerste Leusdens Sport- en Beweegakkoord 2020-2023. Zo zijn onder meer de sportieve kennismakingsprogramma’s Sjors Sportief (voor leerlingen van de basisscholen) en Max Vitaal (voor senioren) ontwikkeld.