Hoofdcontent

Ondernemende sportaanbieders aan tafel bij lokaal sport- en beweegakkoord

POS - Platform Ondernemende Sportaanbieders
logo POS

Het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) is de nieuwe strategische partner in het Nationale Sportakkoord II. In de gemeente Leusden hebben we ook tijdens de 1e akkoordperiode geen onderscheid gemaakt tussen verenigingen en ondernemende sportaanbieders. Iedereen die wil participeren in het Sportnetwerk Leusden is welkom en een aantal ondernemende sportaanbieders doet dat ook, zoals Theo Meijer Sport, dansschool Studio Pauline en kickboksschool Alles of Nick’s. Maar het kan meer en het kan beter. Het vergroten van de betrokkenheid van sportondernemers is één van de speerpunten in het herijkte Leusdens Sport- en Beweegakkoord.

Jos Koot (Platform Sport & Bewegen) en Evelien Wijdeveld gemeente Leusden) hebben half juni een kennismakingsgesprek gehad met het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS). Besproken is hoe we ondernemende sportaanbieders nog beter bij het Leusdens Sport- en Beweegakkoord kunnen betrekken en hoe we dat in samenwerking met het landelijke POS kunnen aanpakken.

Wie en wat is de POS en wie zijn daarbij aangesloten? 

Het Platform Ondernemende Sportaanbieders is een samenwerkingsverband van niet-traditionele ondernemende sportaanbieders die jaarlijks meer dan de helft van het aantal Nederlandse sporters in staat stellen hun sport te beleven. De diversiteit is enorm: zwembaden, ondernemers in de buitensport, fitnesscentra, maneges, zeilscholen, bootverhuurders, squashbanen en golfbanen. Zo sporten jaarlijks ruim 5 miljoen Nederlanders bij deze ondernemende sportaanbieders en dat zijn er meer dan bij alle sportverenigingen!

Lees meer >> Over het Sportakkoord - Ondernemende_Sportaanbieders (ondernemendesportaanbieders.nl)

Bijeenkomst in Leusden

Door als sportaanbieder actief mee te praten over de uitvoering van het Leusdens Sport- en Beweegakkoord, kun je invloed hebben op lokale initiatieven en de besteding van beschikbare middelen. Voor sportondernemers is het Sportnetwerk Leusden dé plek om mee te praten en mee te doen.

In het najaar van 2023 organiseren we in Leusden een bijeenkomst voor Leusdense ondernemende sportaanbieders om hen te bevragen over hun wensen en behoefte. Wat zou je willen? Waar zit je energie? Wat heb je nodig? Wie wil er meedoen? En… Wat past je het beste?

OPROEP!

Ben jij een sportondernemer in Leusden of Achterveld en wil jij actief meepraten over de uitvoering van het Leusdens Sport- en Beweegakkoord, invloed hebben op lokale projecten en de besteding van beschikbare middelen? Maak je interesse dan kenbaar.

Stuur een e-mail aan Evelien Wijdeveld

Zorg dat jij als ondernemer ook aan tafel komt bij de realisatie van ons lokale Sport- en Beweegakkoord!