Hoofdcontent

Sportnetwerkborrel

Elke 14e van de maand: elkaar ontmoeten

De Sportnetwerkborrel is in de eerste plaats een 'social event'; dé gelegenheid om elkaar op een gezellige en informele manier te leren kennen. Het doel is om gebruik te maken van elkaar’s kennis en ervaringen, om gezamenlijk plannen te maken en initiatieven te ontwikkelen, te sparren en te brainstormen en om met elkaar van gedachten te wisselen over de toekomst. De netwerkborrel vindt plaats op elke 14e van de maand, van 17.00 tot 19.00 uur. Als de 14e in een weekend of op een feestdag valt, is het de vrijdag daarvoor.

Je vindt de data van de netwerkborrels op deze site via het  Activiteitenoverzicht

Bij elkaar op bezoek

Sport- en beweegaanbieders wordt gevraagd hun kantine hiervoor bij toerbeurt beschikbaar te stellen; een leuke manier om de eigen locatie eens te presenteren aan anderen! De host zorgt voor wat hapjes en krijgt in ruil daarvoor gelegenheid om aandacht te vragen voor bijv. de eigen vereniging of organisatie op de Zeepkist. De kosten van drankjes zijn voor rekening van de gasten.

  • Wil jij ook een keer het Sportnetwerk ontvangen? Laat het weten aan Evelien Wijdeveld.

Iedereen is welkom

Verenigingen, commerciële aanbieders, onderwijs, kinderdagverblijven, fysiotherapeuten en vrijwilligers; iedereen kan zich aansluiten. En niet alleen bestuursleden! Ook commissieleden, jeugdleden (de bestuurders van de toekomst….), docenten, vrijwilligers, wethouders en politici, kortom, iedereen die zich betrokken voelt bij het stimuleren van sport en beweging in Leusden is welkom. Aansluiten bij het Sportnetwerk is gratis en zonder verplichting.

  • Zet de data dus niet alleen in je eigen agenda, maar vermeld ze bijvoorbeeld ook in je clubblad!

Gebruik maken van de Zeepkist

De borrel heeft een vrije vorm, maar als jij iets belangwekkends te melden hebt dat gerelateerd is aan sport en beweging in Leusden, dan mag je gebruik maken van de Zeepkist. Bijvoorbeeld om een hulpvraag stellen, anderen uitnodigen voor een brainstorm, een oproep tot samenwerking te doen of een succes delen ter inspiratie.

Je kunt zowel voorafgaand als tijdens de borrel aangeven dat je gebruik wilt maken van de Zeepkist. Evelien zorgt ervoor dat je daar gelegenheid voor krijgt. De Zeepkist staat je max. 10 minuten ter beschikking!

Ca. 2x per jaar een Sportcafé

In deze iets meer gestructureerde bijeenkomst kunnen bepaalde onderwerpen uitgebreider aan de orde komen. Voor deze bijeenkomst kan bijv. ook een externe partij of spreker worden uitgenodigd. Tijdens de maandelijkse borrel is er gelegenheid om onderwerpen aan te dragen voor het Sportcafé.

  • Heb jij een onderwerp voor een Sportcafé? Stuur dan een mailtje aan Evelien Wijdeveld.