Hoofdcontent

Sportnetwerk Leusden

Verbinding van de complete sport in Leusden

Het Sportnetwerk Leusden verbindt alle Leusdense sport- en beweegaanbieders. Met een maandelijkse netwerkborrel, een halfjaarlijks Sportcafé en verschillende cursussen, workshops en lezingen stimuleren we kennisdeling en samenwerking. Ons gezamenlijk doel? Het sport- en beweegaanbod in Leusden versterken!

Iedereen is welkom

Van vrijwilligers van verenigingen, medewerkers van commerciële aanbieders, trainers, docenten en begeleiders, buurtsportcoaches, fysiotherapeuten en welzijnsmedewerkers tot lokale politici; iedereen kan zich aansluiten bij het Sportnetwerk Leusden en deelnemen aan de netwerkborrels, cursussen, workshops en lezingen.
Iedereen die zich betrokken voelt bij het stimuleren van sport en beweging in Leusden is welkom. 

Aansluiting bij het Sportnetwerk Leusden is gratis en zonder verplichting.

Sportnetwerkborrel

Platform Sport & Bewegen
14 oktober 2022
van 17:30 uur tot 19:00 uur

Sportnetwerkborrel

Platform Sport & Bewegen
14 november 2022
van 17:30 uur tot 19:00 uur

Workshop 'De strijd om de gunst van de vrijwilliger'

Platform Sport & Bewegen
17 november 2022
van 19:30 uur tot 21:15 uur

Elke twee maanden een thema

Voor het Sportnetwerk Leusden worden allerlei activiteiten georganiseerd. Daarbij staat elke 2 maanden een thema centraal:

  • januari/februari 2022: Ontwikkeling van een toekomstvisie
  • maart/april 2022: Ledenwerving en -behoud
  • mei/juni 2022: Sponsoring / sponsorbeleid
  • september/oktober 2022: Werven en inzet van vrijwilligers / vrijwilligersbeleid
  • november/december 2022: Trainen en coachen van 6 tot 12 jarigen/pubers/senioren

Organiseer jij een activiteit voor sport- en beweegaanbieders?

Organiseer je zelf een cursus of lezing? Of wil andere aanbieders uitnodigen met elkaar te sparren over een nieuw plan of idee?
Nodig je sport- en beweegcollega's uit door je uitnodiging op te nemen in het activiteitenoverzicht van deze website!