Hoofdcontent

Sportnetwerk Leusden

Verbinding van de complete sport in Leusden

Het Sportnetwerk Leusden verbindt alle mensen die zich bezighouden met sport- en beweegaanbod in de gemeente Leusden. Van vrijwilligers bij verenigingen en medewerkers van ondernemende aanbieders tot fysiotherapeuten, docenten en begeleiders in het onderwijs en de kinderopvang, politici en individuele vrijwilligers; iedereen kan zich aansluiten.

Aansluiting bij het Sportnetwerk Leusden is gratis en zonder verplichting.

Met een maandelijkse netwerkborrel, een halfjaarlijks Sportcafé en cursussen, workshops en lezingen stimuleren we kennisdeling en samenwerking. En met een maandelijkse nieuwsbrief houden we elkaar op de hoogte van ontwikkelingen, bijeenkomsten en resultaten. Waarom? Omdat het voor een sterke lokale sport- en beweegsector essentieel is als we elkaar kennen, met elkaar samenwerken, kennis, ervaring, wensen, meningen en standpunten delen en samen initiatieven ontwikkelen. En bovendien is dat veel leuker!

Samen versterken we het sport- en beweegaanbod in de gemeente Leusden.

Agenda Sportnetwerk Leusden

Meld je aan voor een bijeenkomst van het Sportnetwerk Leusden:

Sportcafé: Aan de slag met 2e sportakkoord

Leusden in beweging
3 oktober 2023
van 19:30 uur tot 21:00 uur

Samen weten en kunnen we meer

Iedereen kan bijdragen aan de realisatie van de ambities uit het Leusdens Sport- en Beweegakkoord. Iedereen mag een idee aandragen of een plan indienen waarmee sport en beweging in de gemeente Leusden wordt gestimuleerd. Bij de uitwerking van een idee, de opzet van een plan en de uitvoering ervan, kun je rekenen op ondersteuning. Steun van collega-aanbieders die met je samenwerken en die je ontmoet op de Sportnetwerkborrel. Hulp van de buurtsportcoaches die je helpen met kennis, coaching en praktische ondersteuning en die je bereikt via het loket Clubsupport. En financiële ondersteuning door het Platform Sport & Bewegen.

Door krachten te bundelen, kennis te delen en professionele kennis beschikbaar te maken, kunnen we met meer creativiteit, meer expertise en meer menskracht mooie dingen realiseren. Maak er gebruik van!