Hoofdcontent

Sport- en beweegnetwerk Leusden

Verbinding van de complete sport in Leusden

 

Het Sport- en beweegnetwerk Leusden verbindt alle mensen die zich bezighouden met sport- en beweegaanbod in de gemeente Leusden. Van vrijwilligers bij verenigingen en medewerkers van ondernemende aanbieders tot fysiotherapeuten, docenten en begeleiders in het onderwijs en de kinderopvang, politici en individuele vrijwilligers; iedereen kan zich aansluiten.

Aansluiting bij het Sport- en beweegnetwerk Leusden is gratis en zonder verplichting.

 

Het hele netwerk komt 3 keer per jaar samen tijdens de Sportcafés Leusden in Beweging, waar de buurtsportcoaches, het Platform Sport & Bewegen en gemeente Leusden de krachten bundelen. En met een nieuwsbrief, Facebook en Instagram houden we elkaar op de hoogte van ontwikkelingen, bijeenkomsten en resultaten. Waarom? Omdat het voor een sterke lokale sport- en beweegsector essentieel is dat we elkaar kennen, met elkaar samenwerken, kennis, ervaring, wensen, meningen en standpunten delen en samen initiatieven ontwikkelen. En bovendien is dat veel leuker!

Samen versterken we het sport- en beweegaanbod in de gemeente Leusden.

Samen weten en kunnen we meer

Iedereen kan bijdragen aan de realisatie van de ambities uit het Leusdens Sport- en Beweegakkoord. Iedereen mag een idee aandragen of een plan indienen waarmee sport en beweging in de gemeente Leusden wordt gestimuleerd. Bij de uitwerking van een idee, de opzet van een plan en de uitvoering ervan, kun je rekenen op ondersteuning. 

  • Tijdens de sportcafés  bouw je netwerk op en kom je in contact met ondersteunende partijen en mogelijkheden.
  • De buurtsportcoaches helpen met kennis, coaching en praktische ondersteuning. Ook beheren zij het Clubloket Leusden voor alle sportaanbieders in Leusden.
  • Bij het Platform Sport & Bewegen kun je initiatieven indienen die aansluiten bij de thema’s van het sportakkoord.

Door krachten te bundelen, kennis te delen en professionele kennis beschikbaar te maken, kunnen we met meer creativiteit, meer expertise en meer menskracht mooie dingen realiseren. Maak er gebruik van!