Hoofdcontent

Sportnetwerk Leusden

Verbinding van de complete sport in Leusden

Het Sportnetwerk Leusden verbindt alle Leusdense sport- en beweegaanbieders. Verbinding van álle mensen die zich bezighouden met sport- en beweegaanbod in Leusden, dus van de vrijwilligers bij verenigingen, de medewerkers van commerciële aanbieders en fysiotherapeuten tot de begeleiders bij de sportieve kinderopvang, vakleerkrachten bewegingsonderwijs en individuele vrijwilligers. Waarom? Omdat het voor een sterke en gemotiveerde Leusdense sport- en beweegsector essentieel én veel leuker is dat we elkaar kennen, met elkaar samenwerken, kennis, ervaring, wensen, meningen en standpunten delen en samen initiatieven ontwikkelen.

Aansluiting bij het Sportnetwerk Leusden is gratis en zonder verplichting.

Iedereen is welkom!

Met een maandelijkse netwerkborrel, een halfjaarlijks Sportcafé en verschillende cursussen, workshops en lezingen stimuleren we kennisdeling en samenwerking. Ons gezamenlijk doel? Het sport- en beweegaanbod in Leusden versterken!

Sportnetwerkborrel Leusden

Platform Sport & Bewegen
14 februari 2023
van 17:30 uur tot 19:00 uur

Sportnetwerkborrel Leusden

Platform Sport & Bewegen
14 maart 2023
van 17:30 uur tot 19:00 uur

Sportnetwerkborrel Leusden

Platform Sport & Bewegen
14 april 2023
van 17:30 uur tot 19:00 uur

Sportnetwerkborrel Leusden

Platform Sport & Bewegen
14 juni 2023
van 17:30 uur tot 19:00 uur

Iedereen die zich betrokken voelt bij het stimuleren van sport en beweging in Leusden is welkom. Van vrijwilligers van verenigingen, medewerkers van commerciële aanbieders, trainers, docenten en begeleiders, buurtsportcoaches, fysiotherapeuten en welzijnsmedewerkers tot lokale politici; iedereen kan zich aansluiten bij het Sportnetwerk Leusden en deelnemen aan de netwerkborrels, cursussen, workshops en lezingen.

Organiseer jij een activiteit voor sport- en beweegaanbieders?

Organiseer je zelf een cursus of lezing? Of wil andere aanbieders uitnodigen met elkaar te sparren over een nieuw plan of idee?
Nodig je sport- en beweegcollega's uit door je uitnodiging op te nemen in het activiteitenoverzicht van deze website!