Hoofdcontent

Sportnetwerk Leusden

Verbinding van de complete sport in Leusden

Het Sportnetwerk Leusden verbindt alle Leusdense sport- en beweegaanbieders. Met een maandelijkse netwerkborrel, een halfjaarlijks Sportcafé en verschillende cursussen, workshops en lezingen stimuleren we kennisdeling en samenwerking. Ons gezamenlijk doel? Het sport- en beweegaanbod in Leusden versterken!

Iedereen is welkom

Verenigingen, commerciële aanbieders, onderwijs, kinderdagverblijven, fysiotherapeuten en vrijwilligers; iedereen kan zich aansluiten bij het Sportnetwerk Leusden en deelnemen aan de netwerkborrels, cursussen, workshops en lezingen. Bestuursleden, commissieleden, jeugdleden, , fysiotherapeuten, buurtsportcoaches, docenten, vrijwilligers, wethouders en politici, kortom, iedereen die zich betrokken voelt bij het stimuleren van sport en beweging in Leusden is welkom.

Aansluiting bij het Sportnetwerk Leusden is gratis en zonder verplichting.

Sportcafé extra: Sport & beweging in Leusden 2026

Platform Sport & Bewegen
6 september 2022
van 19:30 uur tot 21:00 uur

Sportnetwerkborrel

Platform Sport & Bewegen
14 september 2022
van 17:00 uur tot 19:00 uur

Workshop 'Nieuwe inkomsten genereren'

Platform Sport & Bewegen
20 september 2022
van 19:30 uur tot 21:30 uur

Sportnetwerkborrel

Platform Sport & Bewegen
14 oktober 2022
van 17:00 uur tot 19:00 uur

Elke twee maanden een thema

Voor het Sportnetwerk Leusden worden allerlei activiteiten georganiseerd. Daarbij staat elke 2 maanden een thema centraal:

  • januari/februari: Ontwikkeling van een toekomstvisie
  • maart/april: Ledenwerving en -behoud
  • mei/juni: Sponsoring / sponsorbeleid
  • september/oktober: Werven en inzet van vrijwilligers / vrijwilligersbeleid
  • november/december: Trainen en coachen van 6 tot 12 jarigen/pubers/senioren

Organiseer jij een activiteit voor sport- en beweegaanbieders?

Organiseer je zelf een cursus of lezing? Of wil andere aanbieders uitnodigen met elkaar te sparren over een nieuw plan of idee?
Nodig je sport- en beweegcollega's uit door je uitnodiging op te nemen in het activiteitenoverzicht van deze website!