Hoofdcontent

Terugblik Sportcafé Leusden in Beweging 3 juni 2024

Welkom in Achterveld!
Welkom door SV Achterveld

Het 2e Sportcafé Leusden in Beweging was te gast bij Voetbalvereniging SV Achterveld. Een ondernemende sportclub waar naast voetballen, duurzaamheid hoog op de agenda staat en men actief is met het pedagogisch sportklimaat. Zo ligt het dak vol zonnepanelen. Om voor meer reuring te zorgen in Achterveld, is er een sportieve Koningsdag georganiseerd voor jong en oud. Hiermee is Koningsdag in Achterveld weer op de kaart gezet. En de club werkt met een pedagogische commissie, een grote hulp voor de trainers om iedereen onderdeel van de groep te laten zijn.

Carl Verheijen was avondvoorzitter. Als inwoner van de gemeente Leusden, voormalig wereldkampioen schaatsen en momenteel voorzitter van de Beweegalliantie heeft hij ook tot doel om mensen aan beweging te krijgen.

Groot applaus was er voor lokale held autocoureur Laura van den Hengel. Ze is de eerste vrouw ooit in haar klasse. Een prachtige prestatie, helemaal als je hoort hoe hard zij heeft gewerkt om te komen waar ze is. Van wedstrijden, simulator trainingen, ’s avonds werken om geld te verdienen tot veel sponsoractiviteiten. Het is hard werken om op dit niveau te komen!

Wethouder Wim Vos, wethouder sport, voetbalt bij SV Achterveld en ervaart met enthousiasme hoe jong en oud hier met elkaar beweegt. Door een goede samenwerking, weet het Leusdense sportnetwerk elkaar goed te vinden en mooie initiatieven waar te maken.

 

Aan de slag met blazepods

Willemijn van Fysiotherapie Tolgaarde heeft de sportaanbieders een energieke kennismaking met blazepods gegeven. Een mooi voorbeeld van een goedgekeurde financieringsaanvraag door het Platform Sport en Bewegen. Bekijk hier het filmpje!

 

Financiering aanvragen

Wil je ook financiering aanvragen? Informatie vind je op leusdeninbeweging.nl
Heb je een goed plan? Leg het altijd eerst even voor aan Evelien Wijdeveld, procesregisseur, e.wijdeveld@leusden.nl. Zij kan met je meedenken & tips geven. Het aanvraagformulier is vereenvoudigd, dus “leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker”.

 

Volgende Sportcafé

Het volgende Sportcafé Leusden in Beweging is op dinsdag 5 november 2024. We zijn dan te gast bij Fysiotherapie Tolgaarde. Zet het vast in je agenda én meld je aan via Leusdeninbeweging.nl

Inspiratiesessie 1: Sociaal veilig sportklimaat

Erik Beuker van NOC*NSF en buurtsportcoach Roel Brinkman hebben een inspiratiesessie gegeven over een sociaal veilig sportklimaat. Dit is een van de ambities van het Sport- en beweegakkoord waar wij als Leusden mee aan de slag gaan. Grensoverschrijdend gedrag komt overal voor. Alles begint bij bewustzijn. En er over kunnen én mogen praten. Wat voor de één grensoverschrijdend is, is het voor een ander niet.

Voor veel sportaanbieders is de uitdaging om vrijwilligers te vinden om dit thema op te pakken en uit te werken. Het start met het maken van beleid rond dit thema.

 

Beleid rondom sociale veiligheid kan ingezet worden door middel van de 4 V's:

  1. Verenigingsbrede gedragscode: Dit gaat over de normen en waarden van een vereniging. Een voorbeeld hiervan is het vier ogen principe dat sommige verenigingen hanteren, waarbij er altijd minimaal twee trainers aanwezig moeten zijn en een meerderjarige nooit alleen in een ruimte is met een minderjarige.
  2. Vertrouwenscontactpersoon: Het hebben van een vertrouwenscontactpersoon verhoogt de meldingsbereidheid van leden van de vereniging. Iedereen op de sportclub weet bij wie ze moeten zijn met vragen, zorgen of meldingen.
  3. VOG: De VOG zorgt ervoor dat verenigingen weten wie ze in huis hebben. Dit is preventief. Veel verenigingen geven aan dit al te gebruiken.
  4. Vakkundige trainer-coaches: Trainers zijn belangrijk bij het herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Trainers moeten hierin getraind worden. Een cursus hiervoor is de EBO-opleiding (Een Beetje Opvoeder)

Om bij sportclubs het belang van de 4 V’s zoveel mogelijk te benadrukken, is er een landelijke campagne ontwikkeld: Veilig sporten - clubs - NOCNSF. 

Simone Roest van Korfbal vereniging Antilopen heeft spontaan haar ervaringen gedeeld met het opzetten van beleid voor een veilig sportklimaat. Aandachtpunt is om het goed onder de aandacht te houden.

 

Advies: ga met een sociaal veilig sportklimaat aan de slag! Het levert je een toffe vereniging op. En je hoeft het niet alleen te doen, het Clubloket Leusden ondersteunt je hier bij!

Inspiratiesessie sociaal veilig sportklimaat

Inspiratiesessie 2: verduurzamen sportverenigingen

Utrechtse Plus heeft in samenwerking met Bram Commandeur (gemeente Leusden) een inspiratiesessie gegeven over verduurzamen. Hoge energierekeningen, onderhoudskosten en verouderde accommodaties, met kleine stappen kun je al succesvol verduurzamen. Gemeente Leusden ondersteunt en werkt hiervoor samen met de onafhankelijke Utrechtse Plus.

 

Utrechtse Plus is een intensief, gratis begeleidingstraject vanuit de provincie voor sportverenigingen. Samen met een verenigingsadviseur uit Utrechtse Plus doorloopt de sportvereniging drie fases om tot realisatie te komen. Door middel van een scan en gesprekken krijg je inzicht in een totale businesscase voor jouw vereniging. Wat gaat al goed en wat kan er beter? Ook weet je de kosten en de terugverdientijd van eventuele aanpassingen. Met name over energiegebruik, maar ook vragen rondom watergebruik, biodiversiteit etc. zijn welkom. Het is geen ‘hoog-over advies’, er wordt ook gekeken naar sport specifieke kansen en uitdagingen en het speelschema. Denk aan verwarmen van de kleedkamers: moet dat de hele dag of alleen voordat de eerste teams gaan douchen? 

 

Een vraag die veel verenigingen nu bezig houdt is welke investeringen nu handig zijn in verband met de ontwikkelingen in huisvesting van de verenigingen in de gemeente Leusden. De Utrechtse Plus kan hierover meedenken.

Leerpunten van aanwezige verenigingen:

·         Boiler niet hele dag aan.

·         Kleedkamer kachel alleen in de eerste uurtjes aan daarna verwarmen ze zelf.

Twee verenigingen, waaronder honk- en softbalvereniging Red Caps, maken naar aanleiding van deze avond een afspraak met Utrechtse Plus.

 

Meer informatie:

Advies: Vragen over verduurzaming van je vereniging? Over de kansen en subsidies? Schakel gratis Utrechtse Plus in!

Op de middenstip

  • Buurtsportcoaches Tom en Theo hebben de resultaten van Sjors Sportief 2024 tot nu toe gedeeld. Maar liefst 28 sport- en beweegaanbieders hebben meegedaan en tot nu tot 427 kids zijn ingeschreven. Hiervan is 52% nog geen lid van een vereniging. 57% geeft aan dat de reden hiervoor is dat het kind nog te jong is. De top 3 van meest ingeschreven leeftijden: 6 jaar 17%, 5 jaar 14% en 4 jaar 1%. De meeste inschrijvingen zijn voor Impala, Roda 46 en LTV. LTV is met padel de beste nieuwkomer. 
  • Henriëtte Jansen van de gemeente Leusden gaf een procesupdate rond het onderzoek van Synarchis. De raad heeft besloten dat er een 2e sporthal in Leusden moet blijven als sporthal De Korf verdwijnt. Dit onderzoek is onderdeel van een groter geheel. Ook de accommodatiebehoefte rond cultuur en de visie van maatschappelijk vastgoed zijn hier onderdeel van. Daarnaast heeft de raad besloten eerste stappen te zetten voor een nieuw zwembad. Dit alles wordt meegenomen in de herontwikkeling van het Burgemeester Buiningpark en De Korf.  Betrokken sportaanbieders worden te zijner tijd bij de ontwikkeling van de plannen betrokken.
  • Buurtsportcoach Roel nodigt sportverenigingen uit aan te kloppen bij het Clubloket Leusden voor alle ondersteuningsvragen. Denk aan trainingen, mogelijkheden voor subsidies etc. Kijk ook eens op het platform van NOC*NSF voor verenigingen: De plek waar je alles regelt rondom jouw club - Clubbase (sport.nl)
  • Bruno, voorzitter van Impala, vraagt de gemeente naar aanleiding van de kermis om meer afstemming rond evenementen in verband met de veiligheid en reeds geplande activiteiten.
  • Buurtsportcoach Sjoerd roept op tot deelname aan de Dorpsloop op 19 juni 2024.
Op de middenstip...

Red Caps had goed gehoor gegeven aan het verzoek om herkenbare clubshirts aan te doen!