Hulp nodig?
Telefoon: 033 303 44 44

Hoofdcontent

6 september: Sportcafé extra | Sport & beweging in Leusden 2026

Van dromen naar actie!
Sportnetwerk Leusden

Denk mee over de toekomst van sport en beweging in Leusden

Wat zijn onze dromen voor Leusden?

Dat was de vraag die centraal stond tijdens het Sportcafé Leusden op 5 april 2022 in De Korf. Zo'n 20 deelnemers uit de sport- en beweegsector, het onderwijs, de politiek, zorg & welzijn en de gemeente Leusden tekenden (jawel!) hun droom over sport en beweging in Leusden in 2026. 'Wat wil je dan graag bereikt zien?' was de vraag. De kunstzinnige producties die dit opleverde, werden vervolgens geclusterd en gepresenteerd.... en dat was maar goed ook want hier en daar was wel een toelichting nodig.... ?

Download de dromen

6 september: Van dromen naar actie!

De volgende stap die we gaan maken is een verdiepingsslag. We ‘vertalen’ de dromen naar minimaal 3 concrete doelen per thema en brengen in kaart met welke ‘droomcoalities’ we ze kunnen realiseren in de komende vier jaar. Wat kunnen de sport- en beweegaanbieders zelf doen en wat hebben ze daarvoor nodig? Welke rol pakken de buurtsportcoaches? Wat doet de zorgsector en het onderwijs? En welke rol is weggelegd voor de gemeente?

De opbrengst van deze bijeenkomst delen we met de nieuwe gemeenteraad als input voor de gesprekken over de toekomst van de sportstructuur in Leusden en de formulering van sport- en beweegbeleid.

Doe mee!

We nodigen je van harte uit om vrijblijvend en eenmalig aan deze verdiepingsslag deel te nemen. Iedereen die zich betrokken voelt bij het stimuleren van sport en beweging kan aanhaken bij de droom of dromen van zijn/haar voorkeur. We roepen bestuurders ook nadrukkelijk op om verder te kijken binnen de eigen organisatie of vereniging; commissieleden, jeugdleden, docenten, fysiotherapeuten, vrijwilligers, wethouders en politici, iedereen is welkom!

Aanmelden

 

Deze bijeenkomst stond initieel gepland op 2 juni. Hiervoor hadden zich 8 personen aangemeld. Weliswaar in een mooie verdeling over de sport, zorg & welzijn en politiek, maar 8 personen is te weinig om toekomstplannen te kunnen maken voor sport en beweging in Leusden. Daarom is deze sessie over de zomervakantie heen getild en verzet naar 6 september. We hopen van harte dat dit moment beter schikt en je enthousiast bent om deel te nemen!