Hoofdcontent

Voorjaar 2023: Sjors Sportief én Max Vitaal!

vooraankondiging kennismakingsprogramma's in Leusden
Sjors Sportief en Max Vitaal in Leusden

Dit voorjaar rollen we in Leusden twéé kennismakingsprogramma's uit. We herhalen Sjors Sportief, dat zich richt op de basisschooljeugd. Voor hen wordt weer een boekje uitgebracht waarmee bij hun leeftijd passend sport- en beweegaanbod onder de aandacht wordt gebracht. Net als begin 2022 zal het boekje weer uitgedeeld worden op de scholen.

We breiden uit met Max Vitaal. Dit programma richt zich op senioren tussen de 60 en 75 jaar. Ook voor hen wordt een boekje uitgebracht met bij hen passende sport- en beweegaanbod. Het boekje wordt onder meer door de gemeente Leusden verspreid aan alle inwoners die in deze leeftijdscategorie vallen. Bovendien wordt een fittest georganiseerd waar men gratis aan deel kan nemen. De fittest wordt afgesloten met een gericht sport- en beweegadvies. Deelnemers kunnen zich daar dan - via Leusdeninbeweging.nl - ter plekke voor aanmelden.

 

Sport- en beweegaanbieders; jullie krijgen hier apart bericht over, dus hou je mailbox in de gaten en zorg dat je activiteiten voor deze doelgroepen tijdig op Leusdeninbeweging.nl staan. Zo komt ook jouw aanbod in de boekjes!