Hoofdcontent

Nieuwjaarsbijeenkomst Sportnetwerk Leusden

maandag 16 januari 2023 | 17.30 uur | Huis van Leusden
Sportnetwerk Leusden

Op 31 december 2022 eindigt de 1e regeling 'Sportakkoord' van het ministerie van VWS en daarmee de looptijd van ons Leusdens Sport- en Beweegakkoord, met de titel "Leusden blijvend in beweging". Van 2020 t/m 2022 hebben Leusdense sport- en beweegaanbieders, van verenigingen en commerciële aanbieders tot scholen, wijkverenigingen en individuele vrijwilligers, geprobeerd met elkaar zoveel mogelijk bij te dragen aan de ambities die we in dat akkoord hadden vastgelegd. We zijn echter nog lang niet klaar. Het is dan ook fijn om te kunnen melden dat er een vervolg komt! Op 14 december is Sportakkoord II ondertekend. Dat heeft de titel "Sport versterkt" meegekregen.

Al sinds de zomer hebben het Platform Sport & Bewegen, de Gemeente Leusden en LeusdenFit zich hier met constructieve gesprekken op voorbereid. Samen hebben we gekeken naar de ervaring die in de afgelopen jaren is opgedaan. Wat hebben we geleerd? Wat willen we behouden? Hoe kunnen we de sport- en beweegaanbieders het beste ondersteunen? Op basis van de bevindingen hebben we afspraken gemaakt over een sterke(re) Leusdense sportstructuur vanaf januari 2023.

We praten iedereen die wil bijdragen aan sport en beweging in Leusden graag bij over de vernieuwde organisatie en de kansen die de nieuwe regeling Sportakkoord II ons biedt. We nodigen je daarom van harte uit deel te nemen aan de eerste Sportnetwerkborrel van het nieuwe jaar op:
  

maandag 16 januari 2023 | 17.30 uur | Huis van Leusden
Nieuwjaarsbijeenkomst van het Sportnetwerk Leusden
We luiden het nieuwe jaar dan graag inluiden met een borrel én een gezellige maaltijd

Zet die datum vast in je agenda!
Je kunt je nu ook al aanmelden: Leusdeninbeweging.nl | Nieuwjaarsbijeenkomst

 

Ben jij aangesloten, of wil je je aansluiten bij het Sportnetwerk Leusden? Lees meer