Hoofdcontent

Vitale sportaanbieders

In het herijkte Leusdens Sport- en Beweegakkoord (2023-2026) zijn de lokale ambities en speerpunten uit het 1e akkoord aangescherpt en aangevuld.

Onze ambitie

Leusdenaren sporten en bewegen bij vitale, ondernemende en toekomstbestendige sportaanbieders. Er is kwalitatief sterk, veilig en toegankelijk sportaanbod voor iedereen.

  • De mensen die sport en beweging mogelijk maken en die bijdragen aan de realisatie van de lokale ambities, blijven langdurig actief en kunnen kwalitatief sterker worden omdat goed voor hen wordt gezorgd.
  • Er is één duidelijk aanspreekpunt voor sport- en beweeg-aanbieders. Daar kunnen zij terecht voor ondersteuning. Er is zicht op wat zij nodig hebben om vitaal te blijven en om echt het verschil te maken.
  • Sport- en beweegorganisaties kunnen beschikken over voldoende vrijwilligers.

Onze speerpunten voor 2023 - 2026

  • We borgen de continuïteit en duurzaamheid van alle sportverenigingen.

We richten een loket Clubondersteuning in van waaruit sport- en beweegaanbieders (pro)actief door de buurtsportcoaches worden ondersteund met coaching en begeleiding, workshops, lezingen en tools.

Sport- en beweegaanbieders verkennen de mogelijkheden voor sportoriëntatie en vernieuwende lidmaatschapsvormen, passend bij huidige tijdgeest. Zij nemen deel aan Sjors Sportief (kennismakingsprogramma jeugd) en Max Vitaal (sportstimuleringsprogramma senioren). 

  • We stimuleren Leusdenaren zich aan te sluiten of aangesloten te blijven bij sport- en beweegaanbieders.

Leusdenaren worden geënthousiasmeerd om zich actief in te zetten voor beweegorganisaties m.b.v. een jaarlijkse pr-campagne, waaronder een ‘Maand van de Vrijwilliger’.

Sport- en beweegaanbieders ontwikkelen en implementeren een motiverend Vrijwilligersbeleid binnen hun club. Zij worden hierbij proactief ondersteund vanuit het loket Clubondersteuning, de bonden en NOC*NSF.

  • We breiden het netwerk rondom sportclubs uit en zetten dit actief in t.b.v. samenwerking en kennisdeling.

We breiden het Sportnetwerk Leusden uit door (via de POS) ondernemende sport- en beweegaanbieders te betrekken evenals de zorg- en welzijnssector. 

Onze resultaten sinds 2020

Het motto van het Leusdens Sport- en Beweegakkoord is Leusden blijvend in beweging!. Samen brengen we Leusdenaren nog meer in beweging en bouwen we aan een nog krachtiger Leusden. Dat is waar alle partners van het Leusdens Sport- en Beweegakkoord hard aan werken. Sinds 2020 zijn mooie initiatieven in gang gezet en gerealiseerd. Samen maken we onze ambities waar!

Beachveld Leusden

Volleybalvereniging AFAS/LEOS en handbalvereniging LHV Leusden hebben de handen ineen geslagen en een beachsport accommodatie ingericht op het Burgermeester Buiningpark. Op woensdag 31 maart werd het tweede buitenveld van handbalvereniging LHV volgestort met 440 kuub zand zodat hierop beachsporten kunnen worden beoefend van april tot en met september.

Ook andere sportaanbieders, verenigingen, bedrijven, scholen en particulieren kunnen van de beachsport accommodatie gebruik maken om bijv. een toernooi te organiseren!

Beachveld reserveren?  Beachveld Leusden reserveren

Lees meer >>  Beachsportaccommodatie beschikbaar voor iedereen (leusderkrant.nl)

Trainersondersteunende licentie voor LHV Leusden

LHV Leusden startte in januari 2022 een pilot met het gebruik van de Learn Handball App bij vier handbaltrainers. In deze app worden met korte filmpjes duidelijke trainingsoefeningen en zelfs volledige trainingsprogramma’s aangeboden, volgens een door het Nederlandse Handbal Verbond gesteunde aanpak. Het doel van LHV is om hiermee het kader, zoals jeugdtrainers, te ondersteunen en om het technisch minder goed geschoolde ouders makkelijker te maken om training te geven.

In maart en augustus 2022 is dit breder uitgerold en begin 2023 maken 10 trainers/coaches gebruik van de oefenstof in de app. Sindsdien zitten de trainingen van de jongste jeugd allemaal op een lijn. Bovendien zijn naast ‘echte’ trainers ook ouders toegevoegd aan de trainersgroep. Twee personen leggen zich toe op de keeperstraining, want ook daarvoor is oefenstof in de app beschikbaar.

De aanschaf van de trainersondersteunende licentie voor de Learn Handball App is mogelijk gemaakt met een micro-krediet vanuit het Leusdens Sport- en Beweegakkoord. Eind 2022 werd de pilot afgerond met de conclusie dat die geslaagd is en dat doorgegaan wordt met het gebruik van de app.

Behoud Swim Experience

Swim Experience is een programma waarmee jaarlijks een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan de zwemvaardigheid van ca. 1400 Leusdense en Achterveldse kinderen uit groep 5 t/m groep 8.

De SRO heeft eind 2021 haar financiële bijdrage aan Swim Experience beëindigd, waarna het zwembad op zoek gegaan is naar overbruggingsbudget voor het jaar 2022. Scholen zorgen voor het vervoer van en naar het zwembad en sponsoren (w.o. hoofdsponsor AFAS) dragen bij in de loonkosten. In april 2022 heeft zwembad De Octopus een financiële bijdrage van het lokaal sportakkoord ontvangen om de kosten van het badwater in 2022 te kunnen betalen. Het betreft een eenmalige bijdrage; voor 2023 en verder is het zwembad i.sm. de gemeente op zoek naar een structurele oplossing.