Hoofdcontent

Vaardig in bewegen

In het herijkte Leusdens Sport- en Beweegakkoord (2023-2026) zijn de lokale ambities en speerpunten uit het 1e akkoord aangescherpt en aangevuld.

Onze ambitie

Ieder kind en iedere jongere krijgt de kans om vaardig en veelzijdig te sporten en bewegen – onder de juiste begeleiding – waarbij plezier en ontwikkeling centraal staan.

 • Versterking van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs en een breed aanbod in sport en beweegactiviteiten, zorgen ervoor dat kinderen meer en beter gaan bewegen.
 • Het onderwijs en de sport- en beweegaanbieders werken actief samen om meer jeugd met plezier te laten sporten en bewegen. Er zijn geen drempels voor het uitproberen van meerdere sporten.
 • Het lokale sport- en beweegaanbod sluit aan bij de belevingswereld van jongeren. 
 • De buurtsportcoaches zorgen voor het samenbrengen van verschillende domeinen en het bereiken van de jeugd.
 • Sport, spel en bewegen zit in het DNA van de Leusdenaar. Er is permanente verbinding tussen basisscholen (leerlingen, leerkrachten én ouders!) en sport- en beweegaanbieders.

Onze speerpunten voor 2023 - 2026

 • We zorgen dat alle kinderen (2-12 jaar) in Leusden min. 3 uur per week op school en 2 uur daarbuiten bewegen.

Basisscholen faciliteren de kennismaking van kinderen met diverse sportvormen en de dynamische schooldag.

 • We versterken de kwaliteit van het bewegingsonderwijs.

Basisscholen zetten vakleerkrachten bewegingsonderwijs in. Deze vakleerkrachten worden gefaciliteerd met een vakgroepoverleg en voldoende materialen.

Basisscholen streven naar het verkrijgen van het themacertificaat ‘Sport en Bewegen’ voor het vignet Gezonde School; een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen.

 • We laten kinderen zo vroeg mogelijk (vanaf 2 jaar) kennis maken met diverse sport- en beweegvormen.

Lokale sport- en beweegaanbieders verzorgen jaarlijks kennismakingsaanbod onder schooltijd voor groep 1 t/m 8, op niveau van het kind.

Sport- en beweegaanbieders nemen deel aan Sjors Sportief (kennismakingsprogramma voor de jeugd).

We ontwikkelen een breed kennismakings-/ oriëntatieprogramma voor jongeren (12+).

Onze resultaten sinds 2020

Het motto van het Leusdens Sport- en Beweegakkoord is Leusden blijvend in beweging!. Samen brengen we Leusdenaren nog meer in beweging en bouwen we aan een nog krachtiger Leusden. Dat is waar alle partners van het Leusdens Sport- en Beweegakkoord hard aan werken. Sinds 2020 zijn mooie initiatieven in gang gezet en gerealiseerd. Samen maken we onze ambities waar!

Basisonderwijs Leusden = sporten en bewegen in je DNA!

Theo Meijer Sport en scholenkoepel Voila Leusden hebben van maart t/m juni 2023 een pilot uitgevoerd op 5 lokale basisscholen. De pilot, die wordt gefinancierd uit het Leusdens Sport- en Beweegakkoord, omvat 6 lessen judo in groep 2 en 6 lessen kickboksen in groep 4. Onder schooltijd, dus tijdens de gymles. Met matten, judopakjes, bokshandschoenen en een trainer van Theo Meijer Sport om de scholen zoveel mogelijk te ontzorgen. Het doel van de pilot was om inzicht krijgen in de praktische uitdagingen, kosten, tijdsinspanning, benodigd materiaal en financieringsmogelijkheden die de organisatie van kennismakingsaanbod onder schooltijd met zich meebrengen. In juni is de pilot met de 5 deelnemende scholen geëvalueerd. De reacties waren enorm positief en de deelnemende scholen zouden graag zien dat deze lessen structureel, dus jaarlijks aangeboden worden.

Het plan is in schoolseizoen 2023-2024 een 2e fase van de pilot uit te voeren. Theo Meijer Sport gaat de judo- en kickbokslessen dan op 10 scholen verzorgen. Daarnaast willen we graag met andere sport- en beweegaanbieders lessen organiseren voor groep 3 en groep 5 t/m 8. Welke sport- en beweegaanbieders haken aan? Laat je niet teveel weerhouden door de ‘beren op de weg’: Het doel van de pilot is júist om aannames te voorkomen, echte issues te identificeren én die te tackelen! De financieringsaanvraag voor de 2e pilot is inmiddels ingediend bij het Platform Sport & Bewegen.

Meer weten en/of interesse in deelname aan het 2e deel van de pilot?
Stuur een e-mail aan Jan van Nieuwenhuizen (TMS)  of  Stuur een e-mail aan Gert Broekhuizen (Voila)

Sjors Sportief: kennismaken met sport voor jeugd

In maart 2023 startte voor de 2e keer het sportstimuleringsproject Sjors Sportief in de gemeente Leusden. Sjors Sportief was in het voorjaar van 2022 een groot succes; in totaal schreven ruim 500 keer kinderen zich in op een activiteit.

Met Sjors Sportief worden ruim 2000 basisschoolleerlingen uit Leusden, Achterveld en Stoutenburg uitgenodigd om vrijblijvend te ontdekken welke sport het beste bij hen past. En om kennis te maken met clubs en verenigingen. Sjors Sportief omvat een kleurrijk boekje met het kennismakingsaanbod van lokale sport- en beweegaanbieders. Het boekje wordt in maart op een feestelijke manier ‘door Sjors Sportief zelf’uitgereikt aan alle leerlingen van groep 1 tot en met 8 van de basisscholen in Leusden en Achterveld.

De Sjors-formule biedt lokale sport- en beweegaanbieders een uitgelezen kans om hun kennismakingsaanbod onder de aandacht te brengen van nieuwe, jonge leden. Zij kunnen hun activiteiten in het boekje promoten. De kinderen kunnen zich vervolgens heel eenvoudig – en vaak gratis – inschrijven voor zo’n proefles bij een sportvereniging via het activiteitenoverzicht op deze website.

Meer weten?  Sjors Sportief

Bewegend leren

Voila Leusden heeft begin 2023 vanuit het Leusdens Sport- en Beweegakkoord financiering ontvangen voor de aanschaf van startpakketten ‘bewegend leren’. Bewegend leren is een onderdeel van de dynamische schooldag, waarbij het leren op verschillende manieren gecombineerd wordt met bewegen. Hierdoor wordt leerstof beter opgenomen en worden leerlingen motorisch vaardiger.
Vijf scholen in de gemeente Leusden zijn bezig met de inrichting van dynamische schooldagen.

In het startpakket zitten grote stuiterballen, leermatten (getallenlijn, 100 veld, klok), inspiratieboeken en kaartjes die te gebruiken zijn voor alle leerdoelen bij rekenen. De leerkrachten worden door  een procesbegeleider begeleid in het gebruik van de materialen. De materialen zijn veelzijdig te gebruiken voor taal- en rekenlessen in alle groepen. De leerkrachten kunnen zich, met behulp van deze pakketten, het bewegend leren eigen maken.
Voor de kinderen is het vooral een heel leuke manier van leren en zij zullen uiteindelijk ook fitter worden, doordat zij niet meer de hele dag zitten. Ook merken de kinderen dat ze hun aandacht er beter bij kunnen houden en helpen deze middelen om frustratie te voorkomen. Door fysiek bezig te zijn werken de executieve functies beter en gaat het leerproces sneller.

SportXbike > Buiten spelen!

SportXperience Leusden stimuleert kinderen van 4 t/m 12 jaar actief om (meer) buiten te spelen en te bewegen door sport- en spelactiviteiten in Leusdense wijken aan te bieden. Sindshet voorjaar 2022 gaan beweegcoaches met de SportXbike de wijken in. De SportXbike is een elektrische bakfiets vol sport- en spelmateriaal. Kinderen worden zo actief uitgenodigd om in hun eigen buurt lekker te sporten en te bewegen en geënthousiasmeerd om buiten te spelen.

De SportXbike is in eerste instantie ingezet op maandag en/of dinsdag en/of woensdag. De activiteiten vinden plaats op speelveldjes en schoolpleinen. In de volgende fase worden in twee wijken (Groenhouten en LeusdenZuid) speel- en spelactiviteiten aangeboden. Het uiteindelijke doel is om over 3 tot 5 jaar de SportXbike in alle wijken van Leusden minimaal eens per week te kunnen inzetten.

Meer weten?  Buiten spelen! | SportXperience Leusden

3+2 = Stimulering bewegen in en rondom school

Voila Leusden, in samenwerking en met ondersteuning van SportXperience Leusden (en via hen van Sportacademie Amersfoort), SNO Leusden en de buurtsportcoaches hebben een stimuleringsprogramma uitgewerkt met als doel het sport- en beweegaanbod op en rondom de school te verbreden. De intentie is om het reguliere bewegingsonderwijs voor basisschoolleerlingen (wettelijk 2 uur per week) uit te breiden met 3 uur per week aan gevarieerde beweegmomenten. Daarbij wordt ingezet op het stimuleren van:

 • het bewegingsonderwijs (verruiming van de inzet van vakleerkrachten voor alle groepen),
 • het organiseren van pauze-activiteiten (door speelpleincoaches) op meerdere dagen in de week,
 • bewegend leren / dynamische schooldag / beweegtussendoortjes, en
 • het (laten) organiseren van naschoolse sportactiviteiten.

Budget uit het Leusdens Sport- en Beweegakkoord wordt ingezet voor de aanschaf van materiaal voor de naschoolse activiteiten, het stimuleren van bewegend leren en de beweging stimulerende inrichting van schoolpleinen.