Hoofdcontent

Sociaal veilige sport

In het herijkte Leusdens Sport- en Beweegakkoord (2023-2026) zijn de lokale ambities en speerpunten uit het 1e akkoord aangescherpt en aangevuld.

Onze ambitie

Iedereen kan veilig en met plezier sporten en sport beleven.

Lokale sport- en beweegaanbieders zorgen voor sociale veiligheid en integriteit. Zij worden hierin gestimuleerd, ondersteund en geprikkeld om in ieder geval de minimaal noodzakelijke stappen richting een sociaal veilige sport te zetten.

Onze speerpunten voor 2023 - 2026

  • Sport- en beweegaanbieders werken actief aan een sociaal veilig sportklimaat binnen hun club.

Onder leiding van een buurtsportcoach wordt een werkgroep sociale veiligheid opgericht en een 0-meting uitgevoerd.

Op basis van die uitkomsten en met adviezen van de adviseur lokale sport en de gemeente wordt, samen met lokale sport- en beweegaanbieders, een plan van aanpak opgesteld om tot een sociaal veilige sportomgeving te komen.

Sport- en beweegaanbieders implementeren dit plan incl. bijpassende protocollen, zoals gedragsregels, aannamebeleid, VOG-registratie en de aanstelling van een vertrouwenspersoon.

Vanuit het loket Clubondersteuning worden zij hierbij proactief ondersteund door de buurtsportcoaches met coaching en tools.

De gemeente Leusden stimuleert dit proces met prikkels, bijvoorbeeld subsidie- en verhuurvoorwaarden.

  • Verenigingen ondersteunen hun trainers/coaches bij het stimuleren en bewaken van sportiviteit en respect en een sociaal veilig pedagogische sportklimaat.

Hierbij worden zij ondersteund met Clubkadercoaching door de buurtsportcoaches.

Onze resultaten sinds 2023

Het motto van het Leusdens Sport- en Beweegakkoord is Leusden blijvend in beweging!. Samen brengen we Leusdenaren nog meer in beweging en bouwen we aan een nog krachtiger Leusden. De ambitie 'Sociaal veilige sport' is in 2023 nieuw toegevoegd aan het lokale akkoord. We gaan hier als partners van het Leusdens Sport- en Beweegakkoord hard aan werken. Samen maken we onze ambities waar!

Leer meer >>  Sociaal veilig klimaat | PedagogischSportklimaat.nl