Hoofdcontent

Samenwerking, kennisdeling en zichtbaarheid

In het herijkte Leusdens Sport- en Beweegakkoord (2023-2026) zijn de lokale ambities en speerpunten uit het 1e akkoord aangescherpt en aangevuld.

Onze ambitie

Iedereen die betrokken is bij sport en beweging in Leusden voelt zich verbonden met de sector en voelt zich uitgenodigd tot samenwerking en kennisdeling.

Het lokale sport- en beweegaanbod is toegankelijk, overzichtelijk en makkelijk vindbaar voor iedereen.

Onze speerpunten voor 2023 - 2026

  • We verbinden de beweeg- en sportaanbieders, zorg en welzijn, het sociaal domein, onderwijs en bedrijfsleven.

We behouden en versterken de positie van het Sportnetwerk Leusden, dé gelegenheid voor kennisdeling, samenwerking, planvorming en verbinding. 

We faciliteren de verbinding en kennisdeling tussen de partners met behulp van professionele communicatie-ondersteuning.

  • We stemmen sport- en beweegactiviteiten op elkaar af en zorgen dat het aanbod voor iedereen vindbaar is.

We versterken de positie en dragen gezamenlijk actief zorg voor de promotie van het online sportplatform Leusdeninbeweging.nl als dé plek waar het hele sport- en beweegaanbod van de gemeente Leusden vindbaar voor alle (nieuwe) inwoners.

We zetten de jaarlijkse kennismakingsprogramma’s Sjors Sportief voor de jeugd en Max Vitaal voor senioren voort.

We maken de betekenis van sport zichtbaarder.

We leggen in onze externe communicatie de focus op wat sport en beweging oplevert, zoals energie, plezier, inspiratie en zingeving in het dagelijks leven, minder eenzaamheid en kansenongelijkheid en een betere (mentale) gezondheid.

We onderzoeken de mogelijkheden om te verbinden met cultuur (bijv. Fort33) en toerisme (bijv. LeusdenNatuurlijk!).

Onze resultaten sinds 2020

Het motto van het Leusdens Sport- en Beweegakkoord is Leusden blijvend in beweging!. Samen brengen we Leusdenaren nog meer in beweging en bouwen we aan een nog krachtiger Leusden. Dat is waar alle partners van het Leusdens Sport- en Beweegakkoord hard aan werken. Sinds 2020 zijn mooie initiatieven in gang gezet en gerealiseerd. Samen maken we onze ambities waar!

Sportnetwerk Leusden

Het Sportnetwerk Leusden is in september 2021 opgericht door het Platform Sport & Bewegen met als doen alle mensen die zich bezighouden met sport- en beweegaanbod in de gemeente Leusden te verbinden. Van vrijwilligers bij verenigingen en medewerkers van ondernemende aanbieders tot fysiotherapeuten, docenten en begeleiders in het onderwijs en de kinderopvang, politici en individuele vrijwilligers; iedereen kan zich aansluiten.

Aansluiting bij het Sportnetwerk Leusden is gratis en zonder verplichting.

Met een maandelijkse sportnetwerkborrel, een halfjaarlijks Sportcafé en cursussen, workshops en lezingen stimuleren we kennisdeling en samenwerking. Met een maandelijkse nieuwsbrief houden we elkaar op de hoogte van ontwikkelingen, bijeenkomsten en resultaten. Waarom? Omdat het voor een sterke lokale sport- en beweegsector essentieel is als we elkaar kennen, met elkaar samenwerken, kennis, ervaring, wensen, meningen en standpunten delen en samen initiatieven ontwikkelen. En bovendien is dat veel leuker!

Samen versterken we het sport- en beweegaanbod in de gemeente Leusden.

Lees meer >>  Sportnetwerk Leusden

Leusdeninbeweging.nl

Het Platform Sport & Bewegen heeft in samenwerking met een tiental betrokken partners een online social community platform ontwikkeld. Leusdeninbeweging.nl is een online platform met het complete sport- en beweegaanbod van Leusden voor alle Leusdenaren, van 0 tot 100 jaar! Hiermee wordt het gevarieerde en (ver)nieuw(d)e sport- en beweegaanbod dat de gemeente Leusden te bieden heeft op 1 plek inzichtelijk en makkelijk vindbaar voor alle Leusdenaren.

Leusdeninbeweging.nl werd op 14 januari 2022 in gebruik genomen.