Hoofdcontent

Ruimte voor sport en bewegen

In het herijkte Leusdens Sport- en Beweegakkoord (2023-2026) zijn de lokale ambities en speerpunten uit het 1e akkoord aangescherpt en aangevuld.

Onze ambitie

We beschikken over een toekomstbestendige sportinfrastructuur die uitnodigend, faciliterend en toegankelijk is voor iedereen.

  • Dankzij de beschikbaarheid van aantrekkelijke faciliteiten worden Leusdenaren gestimuleerd gebruik te maken van de grootste (en gratis) sportaccommodatie die er is: de openbare ruimte. 
  • Bij de inrichting van de lokale leefomgeving wordt ruimte voor sport en bewegen open en toegankelijk gehouden.
  • Elk schoolplein en elke schoolomgeving nodigt uit tot spelen en bewegen en elke woonwijk is een beweegvriendelijke wijk.

Onze speerpunten voor 2023 - 2026

  • We creëren een omgeving die inwoners, jong en oud, faciliteert en uitdaagt om te bewegen en die voor iedereen toegankelijk is.

We voorzien sport- en beweegaanbieders van informatie over landelijke en lokale subsidie- en ondersteuningsmogelijkheden rond verduurzaming en toegankelijkheid.

Sport- en beweegaanbieders en het onderwijs streven ernaar sportvoorzieningen zo veel mogelijk van waarde te laten zijn voor de omgeving en de samenleving, bijvoorbeeld door openstelling van schoolpleinen en sportparken voor het bredere publiek en voor nieuwe exploitatiemodellen (denk aan beweegtuinen en multi sportvelden t.b.v. diverse leeftijdsgroepen).

We creëren voldoende open sport- en speelplekken.

  • We vergroten de bekendheid en zichtbaarheid van beweegmogelijkheden in de buitenruimte.

We zorgen voor inzicht in (open) sport- en speelplekken (bijv. Buitenspeelkaart Leusden).

We vergroten de bekendheid en zichtbaarheid van lokale wandel- en fietsroutes.

  • We betrekken aanbieders bij de herinrichting van sportpark Jan Banninkpark en de vervanging van sporthal De Korf.

Voor de opzet van sportaccommodatiebeleid doet de gemeente Leusden onderzoek bij sport- en beweegaanbieders naar wensen en behoeften voor de toekomst. 

Onze resultaten sinds 2020

Het motto van het Leusdens Sport- en Beweegakkoord is Leusden blijvend in beweging!. Samen brengen we Leusdenaren nog meer in beweging en bouwen we aan een nog krachtiger Leusden. Dat is waar alle partners van het Leusdens Sport- en Beweegakkoord hard aan werken. Sinds 2020 zijn mooie initiatieven in gang gezet en gerealiseerd. Samen maken we onze ambities waar!

Buitenspeelkaart Leusden

Buitenspelen is leuk en gezond. Verstoppen, bessen plukken, spelen met water of struinen door het bos, Leusden heeft veel mooie groene speelplekken om op avontuur te gaan en lekker te bewegen.

Op de buitenspeelkaart Leusden, die is ontwikkeld door De Groene Belevenis met financiering vanuit onder meer het Leusdens Sport- en Beweegakkoord, kun je ze allemaal terugvinden, met tips voor leuke buitenavonturen.

Inrichting De Beweegtuin Groot Agteveld

De Beweegtuin Groot Agteveld wordt een ingerichte beweeg- en ontmoetingstuin waar 7 dagen in de week 52 weken per jaar zelfstandig of onder begeleiding wordt bewogen en/ of ontmoetingen plaatsvinden waardoor de verbinding, participatie en de sociale cohesie van het dorp wordt verbeterd. De inrichting en het gebruik wordt samen met de buurtbewoners in de nieuwe wijk bepaald. Alle bewoners kunnen individueel gebruik maken van de beweegtuin, maar de betrokken organisaties (Dorpsraad, Gezondheidscentrum De Heelkom, Praktijk voor Fysiotherapie Achterveld, Scholen: St Jozefschool & Het Startblok en de buurtsportcoaches gaan mede invulling geven aan het gebruik door jong en oud.

De gemeente Leusden neemt het beheer en onderhoud van het terrein voor haar rekening inclusief de inrichting en de veiligheidskeuringen. Daarnaast wordt een bijdrage gevraagd van de burgers. Vanuit het Leusdens Sport- en Beweegakkoord is financieel bijgedragen aan de aanschaf van materialen. Dit project is een mooi vernieuwend voorbeeld is van medebeheer van de openbare ruimte door burgers en van publiek-private samenwerking.

De opening van de speel-, beweeg – en ontmoetingstuin wordt verwacht in het najaar van 2023.

Meer lezen?  Beweegtuin Groot Agteveld | DorpsTV.Achterveld.Net

Fietscrossbaan Jan Banninkpark

Onder een meter begroeiing in het Jan Banninkpark in Leusden lagen de contouren van de oude fietscrossbaan uit 1981. Deze baan was jaren een begrip in Leusden, waarna het verval intrad en de baan overwoekerd werd door het bos.

Fort33, de gemeente Leusden, de buurtsportcoaches, SNO Leusden en een grote groep jongeren en vrijwilligers is in 2021 begonnen om deze fietscrossbaan in zijn oude glorie te herstellen en zo een attractieve, openbare sportgelegenheid creëren voor de jeugd. De oude crossbaan is onder het groen vandaan getrokken en grondig gerenoveerd. Daaarmee is een attractieve, openbare sportgelegenheid voor de jeugd gecreërd. Door middel van clinics wordt de BMX-sport bij de jeugd gestimuleerd.

Op de hoogte van activiteiten op Fietscrossbaan Jan Banninkpark? bikeparkleusden.nl