Hoofdcontent

Maatschappelijke waarde van sport en beweging

In het herijkte Leusdens Sport- en Beweegakkoord (2023-2026) zijn de lokale ambities en speerpunten uit het 1e akkoord aangescherpt en aangevuld.

Onze ambitie

We geven meer aandacht aan de waardevolle betekenis en toegevoegde waarde van sport en beweging.

De sociaal-maatschappelijke waarde van sport is groot. We zetten sport in voor een positieve socialisatie en cohesie. Via sport en bewegen ontmoeten mensen elkaar, participeren zij in hun gemeenschap en ontwikkelen ze een gezamenlijk waarden- en normenbesef. Sport verbroedert en biedt mensen structuur in hun leven. Dit zien we onder andere terug in een rijk verenigingsleven, maar ook zien we dit in zelf georganiseerde sportgroepjes in de buurt en binnen de context van commercieel georganiseerde sport. 

Onze speerpunten voor 2023 - 2026

  • We vergroten de zichtbaarheid van lokale (top)sport(ers) als positief stimulerend voorbeeld voor de lokale jeugd.

We maken de noodzaak van sport in de psychosociale ontwikkeling van kinderen en jongeren zichtbaar (leren samenwerken, winnen/verliezen, weerbaarheid). 
We zoeken hiervoor aansluiting bij programma’s (zoals bijv. Kansrijke Start) vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

We creëren een podium voor lokale rolmodellen (mensen die een prestatie hebben geleverd).

  • We creëren een podium voor lokale rolmodellen (mensen die een prestatie hebben geleverd).

We vergroten de zichtbaarheid van lokale paralympiërs als motiverend voorbeeld voor lokale jeugd met een beperking.
We creëren een podium voor lokale rolmodellen (mensen die een prestatie hebben geleverd).

Onze resultaten sinds 2023

Het motto van het Leusdens Sport- en Beweegakkoord is Leusden blijvend in beweging!. Samen brengen we Leusdenaren nog meer in beweging en bouwen we aan een nog krachtiger Leusden. De ambitie 'Maatschappelijke waarde van sport en beweging' is in 2023 nieuw toegevoegd aan het lokale akkoord. We gaan hier als partners van het Leusdens Sport- en Beweegakkoord hard aan werken. Samen maken we onze ambities waar!