Hoofdcontent

Inclusie en diversiteit

In het herijkte Leusdens Sport- en Beweegakkoord (2023-2026) zijn de lokale ambities en speerpunten uit het 1e akkoord aangescherpt en aangevuld.

Onze ambitie

Alle Leusdenaren kunnen met plezier sporten en bewegen, niemand uitgezonderd.

  • Inclusie en diversiteit wordt binnen de gemeente Leusden omarmd en gestimuleerd. Sport en andere relevante domeinen werken hierin samen. Het Beweegloket Leusden helpt alle Leusdenaren bij het vinden van een geschikte sport- of beweegactiviteit in Leusden, Achterveld en in de regio.
  • Samen bouwen we aan een gemeente waar mensen zich welkom, veilig en thuis voelen. Zodat ze er met plezier kunnen sporten en van sport kunnen genieten.
  • Mensen met een laag inkomen weten waar zij terecht kunnen voor ondersteuning.
  • Zorgaanbieders en paramedici begeleiden mensen met gezondheidsproblemen naar passende sport en beweging.

Onze speerpunten voor 2023 - 2026

  • We verbreden het sport- en beweegaanbod voor alle Leusdenaren.

Sport- en beweegaanbieders die aan de slag willen met de ontwikkeling of het intensiveren van passend sport- en beweegaanbod voor specifieke inwonersgroepen worden hierbij ondersteund vanuit het Beweegloket Leusden en het loket Clubondersteuning.

We zoeken de samenwerking met lokale partijen, zoals bijvoorbeeld Gastvrij Leusden.

  • We attenderen specifieke groepen inwoners actief op de ondersteuningsmogelijkheden die lokaal sport- en beweegaanbod voor hen beter bereikbaar maken.

We vergroten de zichtbaar- en bekendheid van onder meer G-sporten, het Beweegloket, uitleenfaciliteiten en de Minima Sportpas en stimuleren de inzet ervan.

  • We werken nauw samen met lokale zorgaanbieders en paramedici.

Om de doelen uit het integraal zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ) te behalen slaan de lokale zorgsector en sportsector de handen ineen. We werken met een integrale aanpak aan een positieve gezondheid voor iedereen.

Onze resultaten sinds 2020

Het motto van het Leusdens Sport- en Beweegakkoord is Leusden blijvend in beweging!. Samen brengen we Leusdenaren nog meer in beweging en bouwen we aan een nog krachtiger Leusden. Dat is waar alle partners van het Leusdens Sport- en Beweegakkoord hard aan werken. Sinds 2020 zijn mooie initiatieven in gang gezet en gerealiseerd. Samen maken we onze ambities waar!

Rondje Bewegen 55+

Rondje bewegen 55+ is een nieuw initiatief van SportXperience Leusden. Onder leiding van beweegcoach Jeffrey van van den Dikkenberg wordt in 8 weken een ‘reis’ gemaakt langs meerdere sportverenigingen op sportpark Buiningpark.

Sinds begin maart 2023 worden elke dinsdagochtend 2 of 3 activiteiten aangeboden, met hulp van trainers/coaches en studenten. Men kan aan 2 activiteiten meedoen, die ieder ongeveer een half uur duren. De sporten zijn herkenbaar, toegankelijk en veilig voor iedereen; handballen, softballen, jeu de boulen, tennissen, zwemmen en nog veel meer. De inloop is vanaf 10.00 uur in de kantine van LHV. Om 10.15 uur wordt er gestart en de activiteiten eindigen rond 11.45 uur. Ook is er daarna tijd om elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje.

Meer weten?  Rondje Bewegen 55+ | SportXperience Leusden

Max Vitaal: sportstimuleringsproject voor senioren

In maart 2023 ging in de gemeente Leusden het sportstimuleringsprogramma Max Vitaal van start. Hiermee worden senioren aangemoedigd om fit en actief te blijven. Het complete lokale sport- en beweegaanbod voor senioren wordt gepresenteerd in het Max Vitaalboekje; ruim 40 pagina’s met vele mooie, laagdrempelige - en vaak gratis - mogelijkheden om kennis te maken met het veelzijdige aanbod van sportverenigingen en andere aanbieders in Leusden en Achterveld. De boekjes zijn half maart per post verstuurd aan alle inwoners tussen de 60 en 75 jaar in Leusden, Achterveld en Stoutenburg.

In een begeleidende brief van de wethouder Sport werden zij uitgenodigd om deel te nemen aan een gratis fitheidstest. Bijna 70 inwoners maakten hier gebruik van. De fitheidstest vond, onder begeleiding van een fysiotherapeut van Fysiotherapie Tolgaarde, plaats op 25 maart 2023 in De Korf en werd afgesloten met een gericht sport- en beweegadvies, waarna men zich ter plekke kon aanmelden voor een kennismakingsactiviteit.

Meer weten?  Max Vitaal

Move it! Beweegprogramma voor kinderen met overgewicht

Twee master kinderfysiotherapeuten van Vidialis zijn in 2022 in Leusden aan de slag gegaan met kinderen van 8 tot 18 jaar met overgewicht (geen obesitas). Het doel van het project is het bevorderen van een gezonde leefstijl. Ook worden deze kinderen begeleid bij de overgang van zorg naar reguliere sport(verenigingen). Met 18 fysiotherapiebehandelingen (2x per week) per kind wordt in groepsverband gewerrkt aan conditie, kracht, behendigheid en competentiegevoel. De ouders worden actief betrokken om de kans op een duurzame gedragsverandering te vergroten.

Er is gestart met een pilotperiode van 9 maanden met 4 tot 6 kinderen waarin ook de ontwikkeling van de interventie en een evaluatie plaatsvindt. De pilot wordt uitgevoerd in samenwerking met het Beweegloket en Academas.

Meer weten?  Stuur een e-mail aan Carmen Berends  Msc Kinderfysiotherapeut bij Vidialis Fysiotherapie

GALM outdoor project voor senioren (60+)

Gymnastiekvereniging GV Impala heeft, in samenwerking met korfbalclub KC Antilopen, handbalvereniging LHV Leusden en jeu de boulesvereniging Amicale de Pétanque en met ondersteuning van de buurtsportcoaches en de Rijksuniversiteit van Groningen eind 2021 een bewegingsstimuleringsproject uitgevoerd voor senioren van 60 tot 75 jaar die (volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen) onvoldoende lichamelijk actief zijn. GALM (Groningen Actief Leven Model) is een erkende interventie, ontwikkelt door de Rijks Universiteit Groningen (RuG).

De beoogde deelnemers ontvingen thuis een brief waarin zij worden uitgenodigd voor een fitheidstest. Daarna kregen zij advies over het sport- en beweegaanbod dat aansluit bij hun behoefte. Op de eerste oproep in het najaar van 2021 kwamen ca. 30 deelnemers af, mannen en vrouwen. Verdeeld over 2 GALM Outdoorgroepen kregen zij op 1 november in Sporthal Buiningpark een fitheidstest. Daarna werden zij een aantal maandagen op het Buiningpark ‘in beweging gebracht’ onder begeleiding van een fysiotherapeute. Het enthousiasme was groot!

Lees meer >>  GALM Outdoor goed van start (leusderkrant.nl)

Chi Neng Qigong in Alandsbeek

Wijkvereniging Buurkracht Alandsbeek organiseerde tijdens de coronacrisis van de zomer van 2021 beweeglessen Chi Neng Qigong in de buitenlucht voor inwoners van de wijk Alandsbeek. Chi Neng Qigong is een Chinese bewegingsleer die over de hele wereld beoefend wordt. De fysieke bewegingen zijn mild rekkende, licht strekkende bewegingen van het lichaam. Hierdoor worden spieren en pezen ontspannen en verlengd. Alle ondersteunde weefsels, de huid, de bloedvaten, de meridianen en de organen worden ritmisch bewogen en gemasseerd. Chi Neng Qigong vergroot kracht, uithoudingsvermogen, flexibiliteit en concentratie.

Lees meer >>  Veel interesse voor Chi Neng Qigong in buitenlucht Alandsbeek (leusderkrant.nl)

Stimuleringsprogramma volwassenen met lage SES

Het Beweegloket Leusden komt volwassenen (18+) met een lage economische status (SES) tegemoet in de kosten van een beweegactiviteit. Zonder deze tegemoetkoming zouden de kosten een belemmering vormen om te sporten. Jeugdfonds De Boom biedt financiële hulp voor kinderen en jong-volwassenen tot 18 jaar uit gezinnen met een minimuminkomen, maar voor volwassenen is er nog geen structurele ondersteuning.
Dit stimuleringsbudget vanuit het Leusdens Sport- en Beweegakkoord diende ter overbrugging tot de gemeente met een structurele ondersteuning kwam in de vorm van een sportpas.

Meer weten?  Beweegloket Leusden

Pilot ‘tennisles op maat’ voor kwetsbare kinderen en volwassenen

LTV Leusden startte in 2021 met 2 pilots ‘tennis op maat’. De ene pilot betrof kinderen vanaf 9 jaar met een rugzakje en bij de andere pilot gaat het om kwetsbare volwassenen die niet bij het bestaande beweegaanbod terecht kunnen.

Het doel was om invulling te geven aan de behoefte aan passend beweegaanbod voor specifieke groepen Leusdenaren. Het gaat daarbij om zowel kinderen als volwassenen die tussen wal en schip vallen, bijvoorbeeld door autisme (ASS), prikkelgevoeligheid, ADHD, sociaal-emotionele kwetsbaarheid of een andere beperking. Tijdens de pilot konden ca. 8 kinderen en ca. 4 volwassenen gedurende 1 jaar in een veilige setting deelnemen aan sport binnen een vereniging. De pilot moest uitwijzen of zij structureel kunnen blijven sporten en wat ervoor nodig is om dit te realiseren.

Interesse in een gratis proefles?  Beweegloket Leusden