Hoofdcontent

makelaar Sport & Bewegen

Vragen of ideeën over het sport- en beweegaanbod in Leusden?

 

Heb je een idee dat bijdraagt aan de versterking van het Leusdense sport- en beweegaanbod? Het je advies of ondersteuning nodig bij de uitwerking van je plan of bij de voorbereiding van je budgetaanvraag? Neem dan contact op met Evelien Wijdeveld, makelaar Sport & Bewegen.

T:   033 496 16 55 (op maandag, dinsdag en donderdag)
M:  e.wijdeveld@leusden.nl

 

Evelien Wijdeveld

Evelien Wijdeveld is binnen de gemeente hét aanspreekpunt voor alle partijen die zich met het sport- en beweegaanbod in Leusden bezig houden. Leusdense sport- en beweegaanbieders en individuele initiatiefnemers kunnen bij Evelien terecht voor advies en ondersteuning bij het uitwerken van ideeën, het opstellen van uitvoeringsplannen en het indienen van financieringsaanvragen.

Evelien bewaakt en stimuleert de verbinding tussen sport, onderwijs en sociaal domein. Zij organiseert het maandelijkse Sportnetwerk en enkele keren per jaar een Sportcafé.

 

Leusdens Sport- en Beweegakkoord

Iedereen kan bijdragen aan de realisatie van het Leusdens Sport- en Beweegakkoord. Iedereen kan een idee aandragen of een plan en budgetaanvraag indienen dat sport en beweging stimuleert. Iedereen kan bijdragen aan het vergroten van de toegankelijkheid van sport en beweging voor Leusdenaren. Kijk voor meer informatie op:

Leusdens Sport- en Beweegakkoord